Trečiasis advento sekmadienis dar labiau priartina prie laukimo išsipildymo. Evangelijos skaitinyje Lukas rodo mums Mariją – tą, kurios drąsa įsitraukti į Dievo plano vykdymą atvėrė vartus mūsų džiaugsmo pilnatvei.  Marijos žvilgsnis į slėpiningą Užgimimo įvykį paskatina nuščiūti taip pat ir mūsų stebėtis jau nebemokančią dvasią. 

 

Bernardinai.TV