Rytų Bažnyčios, kurios vadovaujasi senuoju Julijaus kalendoriumi, sausio 7 dieną švenčia Kalėdas.

Taigi Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Moldovoje, Gruzijoje bei Balkanų regione tą dieną švenčiamas Kristaus gimimas.

Datų skirtumas atsirado dėl to, kad Stačiatikių Bažnyčia Rytų Europoje nepriėmė nei Grigaliaus, nei Julijaus kalendoriaus reformų. Tad 1900 metais gruodžio 25 d. buvo perkelta į civilinio kalendoriaus sausio 7 d.

„Stačiatikių tradicija niekaip nesiskiria nuo katalikiškosios, – sako kunigas Vladimiras Zelinskis, dėstantis viename italijos universitetų – kadangi Kalėdų prasmė – Žodžio Įsikūnijimo šventimas. Stačiatikių tradicijoje ypač žavimasi šiuo slėpiniu, o kartu ši tradicija neatsiejamai susijusi su Nukryžiuotojo prisiminimu – Kalėdų ikonose neretai matome ir nedidelį kryžiaus ženklą.“

Ikonų reikšmė šiuo atveju iš esmės tokia pat, kaip ir bet kurioje kitoje liturgijoje. Egzistuoja klasikinė Kalėdų ikona, kurioje vaizduojama Marija ir lopšys: lopšyje matome kūdikėlį Jėzų, o aplink piemenėlius, išminčius ir t.t.

Prieš Kalėdas stačiatikiai laikosi gana ilgo pasninko, kurio metu susilaiko nuo mėsos, alkoholio, saldumynų. Šis paprotys bendras tiek Rytams, tiek Vakarams, tik Vakaruose galbūt ši tradicija šiek tiek primiršta, nors yra apaštalinės kilmės.

Stačiatikiai, anot kun. Vladimiro, laikosi pasninko keturis kartus per metus: penkių savaičių pasninkas prieš Kalėdas; pasninkas prieš Velykas – t. y. Didžioji gavėnia, trunkanti du mėnesius; pasninkas prieš Dievo Motinos Užmigimo šventę (rugpjūčio 15 d.), dvi savaitės rugpjūtį ir galiausiai – pasninkas prieš Šventųjų Petro ir Pauliaus šventę (birželio 29 d.)

„Kristaus gimimo šventė, kaip ir Kristaus Prisikėlimas, sakyčiau, yra taip pat ir vienybės, į kurią privalome grįžti, pažadas“ – įsitikinęs stačiatikių kunigas. – „Tad noriu pasakyti, kad aš asmeniškai tikiu Bažnyčios vienybe, tikiu, jog Kristaus žodžiai nėra bergždi: jis kvietė mus į vienybę, vienybę, kurią praradome, tačiau turime vėl atgauti. Manau, kad Kalėdų šventė, Kalėdų stebuklas – tai kvietimas atgauti vienybę.“

Pagal Vatikano radijo informaciją parengė S.Žiugždaitė