2014 m. rugpjūčio 23 d., šeštadienis

Gediminas Zelvaras. Skelbti Evangeliją universitete

2012-01-10
Rubrikose: LUX/jauniems » Tikiu 
Gediminas Zelvaras

Evgenios Levin nuotrauka

Neseniai pasirodžiusiame savo straipsnyje pavadinimu „Evangelija universitete“ aptariau gerosios naujienos plitimo galimybes universitete, šiuolaikinės kultūros iššūkius evangelijos sklaidai  bei pristačiau tris pamatinius universiteto evangelizavimo principus. Tie principai – tai evangelijos skelbimas, visą gyvenimą trunkanti krikščioniška mokinystė bei aBažnyčios statydinimas naujai įtikėjusiais studentais. Žinoma, šie šiuolaikinės akademijos krikščionėjimą nusakantys principai buvo išdėstyti tik bendrais bruožais ir yra reikalingi platesnių paaiškinimų. Kad ir kaip bebūtų apmaudu, bet paaiškinti visus tris principus šio straipsnio autoriui būtų sunkiai įgyvendinamas uždavinys, todėl šį kartą plačiau panagrinėsiu evangelijos skelbimą universitete.

Šventu laikykite Viešpatį Dievą savo širdyse, visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse esančią viltį romiai ir pagarbiai (1Pt 3, 15). Ši trumpa apaštalo Petro ištara Naujajame Testamente puikiai apibendrina ir pateikia evangelijos skelbimo strategiją, kuri tiek jo, tiek mūsų laikais nepraranda aktualumo. Šiuose Kristaus apaštalo žodžiuose galime atrasti tris evangelijos skelbimą įprasminančius principus: Dievo viršenybę, pasiryžimą liudyti bei pagarbą žmogaus asmeniui.

Dievo viršenybė. „Šventu laikykite Viešpatį Dievą savo širdyse“ (1Pt 3, 15). Tai pirmasis ir labai svarbus evangelijos skelbimo universitete principas. Jis reikalauja skelbėjo asmeninio santykio į Dievą. Reikia suprasti, jog evangelijos skelbimas nėra vien tik gražiai ir supratingai sakomi žodžiai, bet ir atitinkama moraline laikysena pasižymintis gyvenimo būdas. Kiekvienas skelbėjas, kad ir kas jis bebūtų, yra įpareigotas Viešpatį Dievą laikyti šventu savo širdyje. Tam reikia tiek asmeninio maldingumo ugdymo, tiek rimto asmeninio santykio į Šventąjį Raštą, tiek vietinėje krikščioniškoje bendruomenėje tarnaujančio krikščionio pavyzdžio. Tad liudijančiam Kristų universitete jaunam žmogui ant pečių krenta iš tiesų nemenka moralinė atsakomybė prieš Dievą.

Pasiryžimas liudyti. „Visuomet pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam.“ (1Pt 3, 15) Tai antrasis, bet kitiems svarba nenusileidžiantis evangelijos skelbimo principas. Jis iš tikinčio Kristumi studento reikalauja budinčio kario laikysenos. „Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir, visa atlaikę, išstovėti. Tad stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos Evangeliją.“  (Ef 6, 13-15) Tai reiškia nuolatinį pasirengimą girdėti studentus, bet kartu ir būti pasirengusiam į juos prabilti. Tai nusiteikimas matyti kiekviename jauname žmoguje potencialų Kristaus mokinį, kas tiek teksto autoriui, tiek kitam eiliniam krikščioniui nėra lengvas dalykas. Budėkime.

Pagarba žmogaus asmeniui.Atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse esančią viltį romiai ir pagarbiai“ (1Pt 3, 15). Labai svarbu suvokti šį studentų evangelizacijos aspektą. Juk pagarba žmogaus asmeniui išreiškia ir artimos meilės principą. Jei nėra pagarbos žmogui, tai galų gale neišvengiamai evangelijos skelbimas tampa tik darbu, kurį reikia padaryti per tam tikrą laiką. Kai mes kalbame Dievo žodžius tiek kostiumuotam inteligentui, tiek „blondinei barbei“, tiek pankuojančiam jaunuoliui, tiek tyliai ramiai studentei, mes turėtume jame matyti žmogų, už kurį mirė Kristus ir rodyti jam pagarbą bei įsiklausymą į jo gyvenimo istoriją. „Pragmatinio galvojimo“ krikščioniui, žinoma, tai yra nemenkas iššūkis, bet vis dėlto norėčiau mus visus paraginti nepamiršti, jog mes esame pašaukti mylėti.

„Juk kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Kaip žmonės šauksis To, kurio neįtikėjo? Ir kaip jie įtikės Tą, apie kurį negirdėjo? Kaip išgirs be skelbėjo? Ir kaip jie skelbs, jei nebus pasiųsti? Kaip parašyta: Kokios puikios kojos tų, kurie skelbia ramybės Evangeliją, kurie neša geras žinias!“ (Rom 10 13A, 15)

Bernardinai.lt

KOMENTARAI

Komentarai surikiuoti nuo naujausio iki seniausio (rodyti atvirkščiai)

iš laisvamaniai.com 2012-01-11 05:20

"Juk pagarba žmogaus asmeniui išreiškia ir artimos meilės principą. Jei nėra pagarbos žmogui, tai galų gale neišvengiamai evangelijos skelbimas tampa tik darbu, kurį reikia padaryti per tam tikrą laiką. "

Kaip tai derinasi su neapykantos kitokiems kurstymu ir kitų žmoių teisių ribojimu? Nesijaučiat veidmainiais?

http://blog.lrytas.lt/ateistas

Rašyti komentarą gali tik prisijungę lankytojai. Prisijungti »
  • komentuoti
  • skaityti komentarus (1)
  • komentarų RSS
  • spausdinti

RENGINIAI