Alfa kursas prasideda Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje vasario 8 d. (trečiadienį) 19val. (po vakaro šv. Mišių)

Susitikimai vyks kartą per savaitę; kurso viduryje bus surengta savaitgalio išvyka.
Per susitikimus klausysimės mokymų ir juos vėliau aptarsime grupelėse.

Pertraukėlės metu bendrausime prie kavos ar arbatos puodelio.

ALFA KURSAS - 11 savaičių trunkantis kursas apie pamatines krikščionybės tiesas. Tai yra vieta kur keliame klausimus ir ieškome atsakymų. Šis kursas yra specifiškas tuo, kad yra atviras visiems, nepaisant jų tikėjimo kelionės, visiems, kurie ieško, prieštarauja, gilinasi, nesupranta arba nori tiesiog susirasti bendraminčių.

LAUKIAM TAVĘS!

Rengėjų inf.

---------

Ta proga siūlome prisiminti pernai rudenį br. Vladimiro išsakytas mintis:

„Ar dar yra nežinančių apie „Alfa“ kursą?“ – nustebo dominikonas br. Vladimiras, tarnaujantis Vilniaus Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje. Jau ne vienus metus daugelyje Lietuvos miestų rengiami reguliarūs susitikimai norintiems susipažinti su krikščionybe, ieškantiems atsakymo į gyvenimo klausimus ar norintiems pagilinti savo tikėjimą.

 

„Alfa kurso susitikimai vyks kartą per savaitę, kurso viduryje bus surengta savaitgalio išvyka. Susitikimų metu klausysimės mokymų, vėliau juos aptarsime grupelėse, pertraukėlių metu bendrausime prie kavos ar arbatos puodelio“, – sakė jų vadovas br. Vladimiras ir sutiko kiek plačiau papasakoti apie šią katechezės ir bendravimo mokyklą.

Kokių vaisių, Jūsų nuomone, dažniausiai atneša „Alfa“ kursas? Kaip juos vertina patys pabaigusieji?

Pasyvūs krikščionys tampa aktyviais Bažnyčios nariais, sulaužo stereotipus apie Dievą, Bažnyčią. Kiek man teko susidurti, daugelis „Alfa“ kurso dalyvių teigiamai vertina savo patirtį ir net patys vėliau  prisijungia prie organizatorių komandos, padeda ruošti kursą kitiems.

„Alfa“ kurso tikslas – atnaujinti santykius su Dievu, vesti žmones pas Dievą, padėti iš naujo įsimylėti Bažnyčią ir būti pripildytam Šventosios Dvasios, kad ir pats galėtų tapti Kristaus mirties ir prisikėlimo liudytoju. Kurso metu vyksta mokymas, bendravimas prie kavos, o po to darbas grupelėse.

„Alfa“ kursas, kiek žinau, prasidėjo ne Katalikų Bažnyčioje. Kaip nutiko, kad dabar ši praktika pasklidusi taip plačiai? Gal galite apžvelgti Lietuvoje vykstančių kursų geografiją ir aktyvumą?

Kurso idėja pasklidusi per visą pasaulį, tad reiškia, jog pagaliau mes sąmoningai pradedame gyventi Bažnyčioje ir kad žmonės ištroškę tiesos. „Alfa“ kursas vyksta daugelyje miestų, yra ekumeninis. Išties pati idėja kilo Anglijoje, Anglikonų Bažnyčioje, tačiau greitai supratome, kad toks kurso modelis yra veiksminga priemonė pasiekti žmonių širdis, tinka ne vien katalikams, bet ir  protestantų, ortodoksų bendruomenėms.

Kas yra kurso vadovai? Kas paprastai imasi organizuoti kursus ir kur dažniausiai jie vyksta?

Aš tarnauju Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios „Alfa“ kurse, tad apie kitus žinau nedaug. Kiek teko susidurti, lankantis įvairiose parapijose, mačiau, jog įprastai susitikimai vyksta arba pačioje bažnyčioje, arba parapijos namuose. Neseniai lankiausi kalėjime, kur taip pat rengiami susitikimai.

Mūsų bažnyčioje iniciatyvos imasi parapijos žmonės, kurie jau turi sukaupę patirties Bažnyčios gyvenime ir yra pasiryžę vesti žmonės pas Dievą, liudyti apie Jį.

Koks Jūsų įspūdis apie šiandienos žmonių katechetinį pasirengimą? Kokie klausimai dažniausiai jiems rūpi?

Pas mus į kursą ateina labai įvairių žmonių, ieškančių Dievo, ieškančių Bažnyčios, norinčių  atsinaujinimo malonės ir tikriausiai atšviežinti savo žinias apie Dievą ir Bažnyčią.

Nelengva vienareikšmiškai įvertinti žmonių pasirengimą. Galėčiau pasakyti tik vieną dalyką, kad Dievas veikia per šį kursą ir perkeičia žmonių širdis. Galima sakyti, kad žmonės nori žinoti, nori suprasti, nori gyventi su Dievo palaima, įsitraukti į bendruomenės (parapijos) gyvenimą, kur skelbiamas Kristus, Dievo Žodis, o ne brukamas dvasininkų ir močiučių autoritetas.

Svarbiausia, kad tai erdvė, kurioje stengiamės priimti vienas kitą tokius, kokie esame, tai yra – kaip Dievo vaikus!

Susirašinėjo S. Žiugždaitė