Bernardinai.lt redakcija gavo prašymą paviešinti trijų intelektualų – Kęstučio Nastopkos, Arūno Sverdiolo ir Sauliaus Žuko – laišką. Juo reaguojama į „Kultūros barų“ 2011 m. gruodžio mėnesio žurnale publikuotą Eglės Wittig-Marcinkevičiūtės rašinį „Nacionalinės etikos griuvėsiai, arba kaip nužudyti valstybę jos intelektualų rankomis“. Pateikiame laiško tekstą.

Gerbiama „Kultūros barų“ redakcija,

Nustebino Eglės Wittig-Marcinkevičiūtės rašinio „Nacionalinės etikos griuvėsiai, arba kaip nužudyti valstybę jos intelektualų rankomis“ publikacija Jūsų žurnale. Rašinys ne tik akivaizdžiai neatitinka tikrovės, bet ir prasilenkia su elementaria etika. Komentuodama Algirdo Juliaus Greimo reagavimą į Lietuvos ateities forumo deklaraciją (laiške Marijai Gimbutienei jis apgailestavo, kad „tokie aukštos vertės žmonės kaip Šliogeris ir Kubilius pasirašinėja ‘atsteigimo’ aktus“) filipikos autorė aiškina šį sakinį kaip išpuolį prieš Lietuvos nepriklausomybę. Keista, kad žurnalo redaktoriai nepastebėjo, jog Greimui artimi intelektualai Arvydas Šliogeris ir Jonas Kubilius nebuvo Nepriklausomybės Akto signatarai. Greimas entuziastingai sutiko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, o atkuriamojo Seimo pirmininką ir jauniausią kultūros ministrą vadino Dievo dovana Lietuvai. Jis siuntė į Lietuvą savo mokinius, kad jie skleistų čia demokratinės Europos patirtį, gyvai reagavo į politines ir kultūrines Lietuvos gyvenimo aktualijas „Literatūros ir meno“ savaitraščio skiltyje „Baltos lankos“, kurią beveik jis vienas ir užpildydavo. Lietuvos ateities gaires jis išdėstė savo „Pro memoria“, adresuotame ponui Lietuvos Respublikos Prezidentui Vytautui Landsbergiui. Negi „Kultūros barų“ leidėjai apie tai nėra nieko girdėję?

Paranojiškos vaizduotės surikiuotoje nepriklausomybės priešininkų gretoje drauge su Greimu ir „jedinstvininkais“ atsiduria Šviesa-Santara, Vytautas Kavolis, Aleksandras Štromas, Valdas Adamkus, Leonidas Donskis. Šmeižikiškas rašinys įžeidžia ne tik šiuos garbingus asmenis, bet ir ilgamečio žurnalo redaktoriaus, Greimo ir santariečių intelektualinio bendražygio Bronio Savukyno atminimą. „Kol tėvynę išvaduos, padarytume žodyną“, – rašė Greimas Savukynui kviesdamas prisidėti prie rašomo mitologijos žodyno. Apmaudu, kad išvaduotoje tėvynėje kultūros mėnraštis skleidžia destruktyvią politinę mitologiją, spausdina neatsakingų ir nekompetentingų asmenų rašinius.

Kęstutis Nastopka
Arūnas Sverdiolas
Saulius Žukas