Anthropology Review Database pateikiamomis žiniomis, Šarūnas Milišauskas yra antropologijos profesorius University of New York at Buffalo. Gimęs Lietuvoje 1940 m. Daktaro laipsnį gavo 1970 metais University of Michigan. Lenkijoje archeologinių kasinėjimų metu tyrinėjo neolito ir ankstyvojo bronzos amžiaus gyvenvietes. Išleistos knygos: European Prehistory (1978) ir Early Neolithic Settlement and Society at Olszanice (1986).

Ant knygos nugarėlės trumpai aptariama knygos sudėtis. Knygoje aprašomi ankstyvieji Europos žemyno gyventojai iki Romos imperijos iškilimo. Sutelkta gausi archeologinė medžiaga, apimanti paleolito, neolito, bronzos ir geležies laikotarpius. Apžvelgiamas žemės ūkis, lyčių vaidmuo,mirusiųjų palaikų traktavimas, gyventojų genetika, apeigos, bendruomenių telkiniai, technologija, prekyba ir kariavimas. Naudojant naujausiąmetodiką ir teorijas, knygoje pristatomi naujausi radiniai bei jų paaiškinimai. Knygoje rasime skyrius apie Europos geografiją ir Europos priešistorės chronologiją. Šioje laidoje įdėtas naujas skyrius apie Europos archeologijos istoriją. Knygoje randame įvairių žemėlapių, lentelių, brėžinių bei nuotraukų, pateikiama išsami bibliografija. Mano dėmesį patraukė šių laikų Europos politinis žemėlapis (psl. 24). Jame visai nepažymėta Kaliningrado sritis, nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos administruota Sovietų Sąjungos, o dabar administruojama Rusijos.

Įdomu, kokia būtų V. Putino reakcija tą žemėlapį pamačius? Knyga sudaryta iš dvylikos skyrių. Penki jų parašyti paties redaktoriaus Šarūno Milišausko. Dviejuose kituose skyriuose antrasis autorius – Janusz Kruk iš Krokuvos. Trys skyriai paruošti Michaelio Jochimo, gyvenančio Santa Barbara, CA. Po vieną skyrių parašė Anthony F. Harding iš Exeter, JK ir Peter S. Wells iš Minneapolis, M N. Knygoje norima supažindinti anglų kalbą vartojančius studentus bei mokslininkus su archeologiniais radiniais Europoje, apimančiais laikotarpį nuo pirmųjų žmonių atsiradimo iki Romos imperijos iškilimo.

Anot įvade pateikiamos redaktoriaus informacijos, šiuo metu Europoje yra apie 20 000 archeologų, atliekančių mokslinius tyrimus. Savaime suprantama, kad tik maža dalis jų radinių gali būti aptarti šioje knygoje. Ruošiant knygą norėta įtraukti kuo daugiau medžiagos, sutelktos archeologų iš mažųjų kraštų.

Su ypatingu dėmesiu skaičiau skyrelį apie ankstyvąjį neolito periodą, kuriame aprašomos ornamentuotos figūrėlės. Kyla klausimas, ar tų figūrėlių ornamentuose slepiasi dar kokia gilesnė prasmė? Kadangi neolito periode daug figūrėlių vaizduoja moteris, buvo manyta, kad tai susiję su deivėmis. Prieš trisdešimt penkerius metus lietuvių kilmės archeologė Marija Gimbutienė atgaivinoir išpopuliarino Didžiosios Deivės hipotezę. Tuo metu ji jau buvo pripažinta Europos archeologijos žinovė ir jos interpretacijos buvo imamos už tikrą pinigą. 1980 m. pabaigoje ji skelbė apie ankstyvojo Viduriniojo neolito periodo žmonių garbinamą Didžiąją Deivę. Anot Šarūno Milišausko, tai sužavėjo Vakarų pasaulio feministes, ieškančias pakaitalo religijoms, kuriose dominuoja vyrai.

Knyga vertinga, ypač norintiems artimiau susipažinti su Europos priešistore. Tai laikai, neturintys rašytinės istorijos. Archeologiją galima aptarti kaip senovės kultūros tyrinėjimo mokslą, tiriant materialias senovės liekanas. Anot bostoniškės ,,Lietuvių enciklopedijos”, nuo Napoleono karo žygių į Egiptą (1798– 1801) susidomėta Egipto senove, o nuo to laiko, kada 1822 metais Champolionas perskaitė pirmąjį egiptietišką tekstą, Egipto senovės tyrinėjimas sudomino kultūringąjį pasaulį ir išaugo į atskirą mokslo šaką, vadinamą egiptologija. XIX amžiuje prasidėjo susidomėjimas ir Vidurio bei Šiaurės Europos senovės liekanomis. Aptarta knyga daug prisideda prie tų liekanų tyrinėjimų aptarimo, analizavimo bei pristatymo pasauliui.

Sarunas Milisauskas, redaktorius. European Prehistory. A Survey, Antroji laida. Springer, New York, 2011. Kietais viršeliais, 493 puslapiai.