Poetas Bernardas Brazdžionis

Šiemet sukanka 105 metai nuo miesto garbės piliečio, poeto, dar vadinamo Lietuvos  laisvės šaukliu, Bernardo Brazdžionio gimimo. Šalia kitų prieškario neoromantikų ryškų pėdsaką lietuvių poezijoje palikęs poetas, Atgimimo pradžioje sugrįžęs į savo jaunystės miestą Kauną, buvo džiaugsmingai sutiktas, jo eilių knygos išleistos šimtatūkstantiniais tiražais.

Už ilgus dešimtmečius kūryboje išsaugotą laisvės ir nepriklausomybės dvasią B. Brazdžioniui buvo suteikta daug apdovanojimų, iš jų 1995 m. – Kauno miesto garbės piliečio vardas.  Paminint poeto gimtadienį, Kaune vyks šie renginiai:

Vasario 2 d., ketvirtadienį:

10-12 val. - šv. Mišios Šv. Antano bažnyčioje. Po Mišių autobusas veš į Petrašiūnų kapines. Gėlių padėjimo prie B. Brazdžionio kapo ceremonija, kurioje dalyvaus folklorinis ansamblis „Brydė“ ir vokalinis ansamblis „Vakarė“.

12 val. - šv. Mišios Arkikatedroje Bazilikoje.

13 val. - rašytojo Petro Palilionio naujos knygos „Tautos šauklio aidai“ (etiudai apie poetą B. Brazdžionį) pristatymas ir B. Brazdžionio literatūrinės premijos įteikimas Kauno rotušėje. Programoje dalyvaus solistė Rita Preikšaitė, smuikininkas Vilhelmas Čepinskis, gitaristas Sergejus Krinicinas, aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas, rašytoja Aldona Ruseckaitė, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas A. Jonynas, Kauno skyriaus pirmininkas Vidmantas Kiaušas-Elmiškis, A. Smetonos gimnazijos moksleiviai ir kt.