Teisingumo ir taikos komitetas drauge su Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserimis šį pusmetį kviečia į paskaitų ciklą „Krikščionis visuomenės gyvenime“, skirtą pal. Jurgio Matulaičio metams.

Palaimintasis arkivysk. Jurgis Matulaitis buvo vienas pirmųjų Bažnyčios socialinio mokymo žinios skleidėjų ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Varšuvoje, rengė socialinius kursus, būrė darbininkus, karo metais pats aktyviai rūpinosi našlaičiais, vargstančiais, steigė jiems namus, mokyklas... Peterburgo dvasinėje akademijoje dėstė sociologijos kursą, kuris tais laikais buvo didelė naujovė.

Prisimindami šią palaimintojo veiklą, jo rūpestį socialiniais reikalais, vargstančiųjų reikmėmis, stengimąsi šviesti žmones, jo pavyzdžiu norime žvelgti į šių dienų aktualius visuomenės gyvenimo klausimus, siekdami atkreipti į tai krikščionių dėmesį ir paraginti kiekvieną savo įnašu prisidėti, kad solidarumo ir teisingumo mūsų aplinkoje būtų daugiau.

2012 m. vasario–gegužės mėn. numatytas 6 paskaitų ciklas, kuriame turėsime galimybę susipažinti su Bažnyčios socialinio mokymo istorija, pagrindiniais principais, kalbėsime, kas yra veikli artimo meilė, koks galėtų būti krikščionio santykis su politika ir kitomis sritimis. Šiomis temomis kalbės lektoriai mons. Žydrūnas Vabuolas, dr. Andrius Navickas, dr. Vincentas Vobolevičius ir kiti.

Paskaitos vyks Kryžiaus namų salėje (Daukanto a. 1, šalia Kryžiaus bažnyčios). Numatytas paskaitų laikas: vasario 14 ir 28 d., kovo 13 ir 27 d., balandžio 24 ir gegužės 8 d., nuo 18.30 iki 20 val.

Vasario 14 d. 18.30 val. vyks mons. Žydrūno Vabuolo paskaita „Istorinė Bažnyčios socialinio mokymo perspektyva“.

Renginys yra atviras visiems, besidomintiems šiomis temomis.

Daugiau informacijos galima gauti:

el. paštu: sbmokymas@gmail.com;

tel.: +370 615 64500

Rengėjų inf.