Vertėjui, poetui, pedagogui, eruditui Vaclovui Šiugždiniui pernai būtų suėję 100 metų. Prancūzų institutas Lietuvoje (Didžioji g. 1, Vilnius) kviečia aplankyti dokumentinę parodą, pasakojančią apie šią unikalią asmenybę.

Vaclovas Šiugždinis gimė 1911 m. rugpjūčio 16 d. Kaune. Pirmojo pasaulinio karo metais su tėvais gyveno Rusijoje – Tombovo mieste. 1921 m., grįžęs į Lietuvą, mokėsi Vyturėlio pradinėje mokykloje, dirbdamas Spindulio spaustuvėje baigė gimnaziją ir pradėjo literatūrinę veiklą: rašė eilėraščius, trumpus apsakymus, vertė iš rusų, lenkų kalbų.

1936 m. Sakalo leidykla išleido pirmąją jo eilėraščių knygą Amžini stabai. 1932 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, humanitarinių mokslų fakuleto romantistikos skyrių, studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą. 1938–1939 m. stažavosi Prancūzijoje, Nansì ir Bezansono universitetuose. Gavęs diplomą, suteikiantį teisę dėstyti prancūzų kalbą ir literatūrą 1939–1971 m. mokytojavo Kauno, Jonavos, Aukštadvario mokyklose, dėstė finansiniame technikume, mokytojų seminarijoje, direktoriavo Kauno Jėzuitų gimnazijoje. Nuo 1944 m. dirbo grožinės ir pedagoginės literatūros leidyklose.

Išvertė 20 grožinės literatūros knygų (pasirašydamas savo pavarde ir slapyvardžiais), 10 pedagoginės literatūros knygų, suredagavo apie 40 vertimų. Nuo 1970 m. Vaclovas Šiugždinis pradėjo spausdinti vertimus periodinėje spaudoje: Nemune, Pergalėje, Literatūroje ir mene, Švyturyje, skaitė verstinę poeziją televizijos ir radijo laidose, rengė autorinius vakarus įvairiuose Lietuvos miestuose. Vertė iš prancūzų, ispanų, lenkų, rusų, lotynų, graikų kalbų poezijos, dramos kūrinius ir prozą.
 
Paskutinius 10 gyvenimo metų paskyrė savo „didžiąjai meilei“, Oskaro Milašiaus lyrikos ir misterijų vertimams, paruošė antrą eilėraščių rinktinę Stabai sudužo. Ypatingai mėgo XIX a. prancūzų poetų kūrybą: A. Rembo, T. Gotje, E. Potje, P. Eliuaro, P. Verleno, P. Valeri, O. Milašiaus. Išvertė Romeno Rolano romanus Žanas Kristofas ir Užburta siela, vertė Č. Dikensą, P. Merime, E. Bazeną, M. Driuoną, A. Barbiusą, A. Stilį, M. Ponsą. Išverstos pjesės: Ž. Kokto Žmogaus balsas ir Dvigalvis erelis, Vernejaus Lui Nemo bankas, O. Milašiaus misterijos Mefibosetas, Saulius iš Tarso. Vertė daug religinės literatūros: Rene Lorenteno Bernadetos gyvenimas, Ž. Leklerko Grįžimas pas Jėzų ir daug kt.

Vaclovas Šiugždinis po sunkios ligos mirė 1988 m. lapkričio 22 d. Kaune.

Paroda veiks nuo vasario 17 iki kovo 31 d., tai vienas artėjančių Frankofonijos dienų Lietuvoje renginių.