Vatikane – vidinis tyrimas dėl nutekintų dokumentų

„Romos kurijos įvaizdis per daug dažnai žiniasklaidos buvo vaizduojamas kaip neatitinkantis realybės, kuri iš tiesų daug geresnė, tačiau kai kurių asmenų šmeižto apjuodinama. Būtent šiuo šmeižtu pagrįstas dokumentų nutekinimas, pastaruoju metu plintantis viešojoje erdvėje, skatinamas Italijos žiniasklaidos“, Vatikano dienraštis „ L'Osservatore Romano“ cituoja arkivyskupą Giovanni Angelo Becciu, Vatikano valstybės sekretoriaus pavaduotoją bendriesiems reikalams.

Dienraščiui arkivyskupas šeštadienį sakė, jog Vatikanas ėmėsi vidinio tyrimo dėl konfidencialių dokumentų nutekinimo, kuriuose įspėjama apie korupciją ir netinkamą finansų priežiūrą bei egzistuojančias kovas dėl valdžios tarp Šventojo Sosto pareigūnų.

Pasak jo, popiežius Benediktas XVI, giliai nuliūdęs dėl asmenų, nutekinusių dokumentus, parodyto nelojalumo ir priešiškų veiksmų, įsteigė komisiją, kuria siekiama išsiaiškinti vadinamojo „Vati-leaks“ skandalo šaknis.

Siekis priderinti juridines priemones prie tarptautinių standartų

Skandalas buvo sukeltas Vatikanui ypač svarbiu laikotarpiu, kai vykdomas svarbus įsipareigojimas užtikrinti skaidrią Vatikano institucijų veiklą, paskelbtos naujos finansinių įsipareigojimų taisyklės, imtasi naujų priemonių kontroliuoti tarptautinius įsipareigojimus. Šie nutekinti dokumentai siekia diskredituoti šiuos įsipareigojimus, sėdami žinią, jog Romos kurija yra intrigų ir slaptų finansinių aferų rojus.

Šiuo metu Vatikanas siekia priderinti savo institucijų veiklą prie tarptautinėje bendruomenėje galiojančios finansų administravimo priežiūros tvarkos bei prie Europos Tarybos rekomendacijų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo prevencijos srityse.

Penktadienį Europos Tarybos įkurto Moneyvalo komiteto, atsakingo už rekomendacijų kontrolę, ekspertų grupė baigė trijų dienų vizitą Vatikane. Vizito metu buvo stebima, ar Vatikano taikomos juridinės priemonės atitinka tarptautinius standartus kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo prevencijos srityse. Šis antrasis ekspertų vizitas – tai dalis vertinimo proceso, kurio pabaigoje paaiškės, ar Vatikanas bus įtrauktas į „baltąjį sąrašą“. Tai yra bus sprendžiama, ar tarptautiniu mastu bus pripažinta, kad jis pritaikė patikimas kovos su pinigų plovimu priemones. Šis pripažinimas padėtų susigrąžinti Vatikano kurijos reputaciją, kuri visuomenėje kartais vaizduojama kaip karjerizmo ir sąmokslų vieta. Italijos žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus apie vertinimo atidėjimą paneigė arkivyskupas Becciu, pabrėždamas, kad šis procesas tęsiamas.

Skandalo pradžia

Kai kurie nutekinti laiškai paremti gandais, tuo tarpu kituose minimi kaltinimai apie rimtus finansinius pažeidimus.

Skandalas prasidėjo sausį paviešinus laišką, parašytą arkivyskupo Carlo Maria Vigano, buvusio Vatikano miesto valstybės gubernatorato (institucijos, kuri prižiūri praktinę Vatikano valstybės veiklą, įskaitant muziejus) generalinio sekretoriaus. Arkivyskupas Vigano, dabartinis JAV nuncijus, smerkia menamus vidinius skandalus, Vatikane egzistuojančią korupciją, piktnaudžiavimą valdžia, skaidrumo trūkumą pasirašant sutartis ir pasipriešinimą finansinėms reformoms (kurių mastą vėliau tyrimas sumažino ir iš dalies paneigė). Laiškas buvo adresuotas popiežiui, o jo kopija nusiųsta Vatikano miesto valstybės sekretoriui Tarcisio Bertone.

Apžvalgoje, publikuotoje „Vatican insider“, teigiama, kad šių dokumentų nutekinimu prasidėjo didžiulė žiniasklaidos kampanija, kurios pagrindiniu taikiniu tapo Vatikano valstybės sekretorius.

Antrasis dokumentas buvo parašytas Šv. Sosto spaudos salės direktoriaus t. Federico Lombardi ir adresuotas Popiežiaus apartamentams. Dokumente buvo išdėstyta bendro pobūdžio atnaujinta informacija apie vieno Vatikano darbuotojo dukters Emanuelos dingimą, įvykusį prieš daugelį metų. Merginos tėvai prašė popiežiaus audiencijos. Prieš audienciją, popiežiaus asmeninis sekretorius mons. Georgas Gaensweinas matomai paprašė t. Lombardi parengti situacijos analizę.

Taip pat buvo nutekinta informacija, susijusi su dabartinio finansų įstatymo reforma. Kita nutekinta informacija buvo susijusi su valstybės sekretoriaus T. Bertone ir buvusio Milano arkivyskupo, kardinolo Dionigi Tettamanzi, korespondencija apie vienos katalikiškos ligoninės priežiūrą. Bertone tariamai mėgino pašalinti Tettamanzi, kad jį pakeistų asmuo, kurio kandidatūrai jis pritarė.

Pirmasis – Carlo Maria Vegano laiško – nutekinimas privertė daugelį žmonių galvoti, kad šaltinis, atskleidęs informaciją, gali būti iš JAV nuncijaus aplinkos. Net jei laiško kopijos tikriausiai laikomos Valstybės sekretoriate. Tačiau popiežiaus apartamentams t. Lombardžio parengtos ataskaitos dėl Emanuelos bylos nutekinimas sukėlė įtarimą, kad kopijos galėjo ateiti iš Valstybės Sekretoriato. Sunku įsivaizduoti, kad tiek Šv. Sosto spaudos salės direktorius, tiek popiežiaus asmeninis sekretorius įdėtų šį dokumentą į kokio žurnalisto kišenę, rašo „Vatican insider“.

Ieškoma informacijos nutekinimo šaltinių

Arkivyskupas A. Becciu savaitgalį sakė Vatikano dienraščiui „L'Osservatore Romano“, kad bus imtasi baudžiamųjų ir administracinių sankcijų, kurias numato Vatikano miesto valstybės teisinė sistema, kad pareigūnai, kurie nutekino dokumentus, būtų nubausti.

Pasak jo, Vatikanas ėmėsi vidinio tyrimo visais lygiais visose Šventojo Sosto institucijose. „Viliamės, kad bus įmanoma atstatyti mūsų darbo pagrindą: abipusį pasitikėjimą“, – sakė jis.

Kalbama ne tik apie pasitikėjimą tarp Vatikano bendradarbių. Nors nesąžiningai nutekintais dokumentais siekiama sukelti daugiau sumaišties, atsakomybė išlieka abiem pusėms – ir tiems, kas ją nutekino, ir tiems, kurie naudoja juos tikslais, kurie tikrai nėra nei meilė, nei tiesa, kaip sako Šv. Sosto spaudos salės direktorius t. Lombardi. Taigi, atsakomybė krenta ir žiniasklaidai, kuria kažkas eilinį kartą pasinaudoja kaip priemone patenkinti savo ambicijas – ar tai būtų kerštas už pakeistas pareigas, ar noras pasipelnyti, ar kova dėl valdžios, ar siekis užmaskuoti savo veiklos trūkumus. O visuomenei nereikėtų skubėti džiaugtis, kad pagaliau kažkas „paviešino“ nesąžiningą veiklą ir finansines machinacijas būtent tuo metu, kai Vatikane vykdomos rimtos pertvarkos kaip tik siekiant didesnio skaidrumo. Nes skandalas galbūt ir kilo tam, kad jas sutrukdytų.

Dalia Žemaitytė