Šiemet Lietuva mini 150–ąsias poeto Jono Mačiulio–Maironio gimimo metines. Vienas tokių paminėjimo renginių „Maironis – Lietuvai ir pasauliui“ vyko Vilniaus universiteto Filologijos fakultete ir sutapo su pasauline poezijos diena.

Renginio metu būrys kultūros žmonių liudijo Maironio poetinio palikimo svarbą mūsų šaliai ir  už jos ribų, skaitė poeto kūrybos vertimus. Bernardinai TV siūlo susitelkti daugiausiai ties pastaraisiais fragmentais. Juk ne kasdien išgirsi Maironio eilių skambesį kita kalba.

Bernardinai.TV