Tylusis teatro metraštininkas. Aktoriaus Jono Lalo atsiminimai: ne tik apie teatrą. Sudarytoja Diana Gancevskaitė. – Kaunas: UAB „Spindulio spaustuvė“, 2012. – 572 p.

Šioje knygoje publikuojami Jono Lalo (1928 – 2007), ilgamečio Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktoriaus, legendinio Žaldoko vaidmens atlikėjo, grimo dėstytojo ir pirmojo lietuviško grimo vadovėlio autoriaus atsiminimai apie vaikystę Gembūčių kaime, aktorystės studijas, darbą didžiojoje scenoje, gastroles, scenos kolegas ir bičiulius. Knygoje atsiskleidžia savitas, šmaikštus ir tvirtas autoriaus požiūris į prabėgusius metus, nuveiktus darbus, sutiktas iškilias Lietuvos kultūrinio gyvenimo ir teatro asmenybes – B.Lukošių, B.Dauguvietį, R.Juknevičių, K.Kymantaitę, J.Rudzinską, A.Kernagį bei daugelį kitų.

 Pasak knygos sudarytojos Dianos Gancevskaitės, „Jono Lalo raštų kalba ir stilius – saviti ir autentiški. Šis autentiškumas, itin gyvai atskleidžiąs aprašomų dalykų dvasią, nuotaiką, atliepiąs laikmetį ir paties autoriaus požiūrį.

 Šalia J.Lalo prisiminimų publikuojama įvairių laikotarpių jo gyvenimo fotografijos. Taip pat knygoje įamžintas ir aktoriaus nuotraukų palikimas. Pasirodžius vadovėliui „Grimas“, ne visi žinojo, kad knygoje esančios nuotraukos darytos paties autoriaus. O juk apie Jono Lalo aistrą fotografijai, fotoaparatams ir ypač objektyvams savu laiku sklandė legendos, kolegos mėgo ir per dantį patraukti... Knygoje publikuojamos ne tik nuotraukos iš šeimos gyvenimo, bet Lietuvai istorinės akimirkos, taip pat įvairių žmonių portretai ir tiesiog gyvenimo akimirkos.

 Tačiau knygoje ne tik J.Lalo balsas, bet ir pasakojimai apie jį – ne tik aktorių, bet ir fotografą, šeimos vyrą, brolį, kolegą ir dėstytoją.

 J.Lalas buvo smalsus, bendraujantis žmogus, aistringai domėjosi ne tik teatru ir fotografija, – kolekcionavo pašto ženklus, domėjosi aviacija, mėgo diskutuoti, keliauti, buvo kovotojas už teisybę. Jo pasaulis – tai pažinimo ir moralinių bei dvasinių vertybių pasaulis, anot aktoriaus Š.Puidoko, Jonas Lalas priklausė tai aktorių kartai, kuri turėjo tvirtą vertybinę poziciją.