Gegužės 20 d. Skardupių kaime (Marijampolės raj.) atidengtas paminklas arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui. Tai kol kas pirmasis Palaimintojo įamžinimui skirtas kūrinys Lietuvoje.

Ant paminklo, kurio autorius – skulptorius Zigmas Buterlevičius, užrašytas arkivyskupo Jurgio Matulaičio šūkis „Nugalėk blogį gerumu“.

Po šv. Mišių, kurias aukojo apaštalinis nuncijus Luigi Bonazzi ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvilas, arkivyskupas Bonazzi Visų šventųjų parke greta paminklo pasodino šermukšnį.

"Paminklo idėja rutuliojosi iš lėto, - pasakojo Skardupių parapijos klebonas Petras Kanapka. Pasak kunigo, atvykus į parapiją pirmiausiai teko pasirūpinti pastatų remontu, bažnyčios aplinka, pašalinti brūzgynus aplink šventorių. Į šiuos darbus įsijungė parapijiečiai.

"Talkose, veikliųjų parapijos organizatorių dėka, dalyvavo daugiau kaip šimtas parapijos gyventojų. Net iš Marijampolės kai kas atvykdavo. Taip bekertant brūzgynus ir kilo mintis toje vietoje įkurti parką."

Skardupių bažnyčios pašventinimo septyniasdešimties metų minėjimo proga šalia pastatyto Visų šventųjų parko kertinio akmens su kryžiumi (autorius Vytautas Jarutis) vyskupas Rimantas Norvila pasodino pirmąjį ąžuoliuką. Tų pačių metų pabaigoje Lietuvos vyskupai paskelbė Pal. Jurgio Matulaičio metus.

Nuotrauka Valdo Kilpio

"Nuo čia bebuvo likęs tik vienas žingsnis iki minties ypatingu būdu įamžinti pal. Jurgį – pastatyti parke jam paminklą. Bet prieš akis matant kiaurus bažnyčios ir parapijos namų stogus ir „minusinę“ parapijos kasą, teko šio sumanymo atsisakyti. Tačiau vieną dieną atėjo tokia kibi mintis: stogus kas nors kada nors vis tiek uždengs, o skulptūra gali likti nepadaryta," - prisimena įvykius kunigas Kanapka. 

"Pasikalbėjau su parapijos aktyvu... Atsirado žmogus, kuris paaukojo reikiamą sumą avansui, kitas parapijietis pažadėjo tūkstantį litų. Tokia buvo pradžia. Kovo viduryje jau turėjome beveik visą reikiamą sumą".

Gegužės 20 d. pal. Jurgio Matulaičio metų minėjime dalyvavo ir apylinkių kunigai, bandruomenės nariai ir kiti svečiai.