Kauno senamiestyje įsikūrusi aukštoji mokykla Kolpingo kolegija  sėkmingai veikia jau 16 metų Lietuvoje ir kviečia studijuoti ekoturizmą, viešojo sektoriaus finansų apskaitą, tarptautinį verslą, finansus, verslo anglų kalbą, socialinį darbą ir teisę. Ekoturizmo ir viešojo sektoriaus finansų apskaitos programos yra vienintelės studijų programos Lietuvoje.

Visos Kolegijos programos yra akredituotos Lietuvoje. Baigę studijas absolventai įgyja LR švietimo ir mokslo ministerijos pripažintą profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 

Besiplečianti Kolpingo kolegija savo studentus jau nuo 2011 m. rudens  pakvietė mokytis antrąjame naujame, šiuolaikiškai įrengtame Kolegijos pastate Kauno senamiestyje. Kolegijos materialinės bazės intensyvi plėtra prasidėjo 2008 m. pavasarį, o 2011 m. balandžio 4 d. įvyko naujojo pastato atidarymas. Patalpos pritaikytos neįgaliųjų reikmėms. Naujame Kolegijos name duris atvėrė atnaujinta biblioteka ir skaitykla, erdvios auditorijos, kompiuterinės klasės, taip pat konferencijų salė, aprūpinta modernia vertimo įranga ir kt. Kolpingo name galima apžiūrėti kultūros paveldą - atkastus ir išsaugotus vienos seniausių Kauno vietų -  XVI a. rūsių fragmentus. Kolpingo kolegija daug investuoja į kokybę. Birželio mėnesį buvo baigta diegti kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 standartą ir buvo išduotas tai patvirtinantis sertifikatas. 

Kolegijos steigėjas yra Lietuvos Kolpingo fondas – katalikiška labdaros ir paramos organizacija. Kolpingo institucijos Lietuvoje yra Tarptautinės Kolpingo draugijos, žinomos pasaulyje jau daugiau nei 150 metų, veikiančios daugiau nei 60 pasaulio valstybių dalis. Draugijos centras yra Vokietijoje, Kelno mieste, kur savo veiklą pradėjo draugijos įkūrėjas kunigas Adolfas Kolpingas. Kolpingo organizacijos veikia visame pasaulyje – ne tik Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Portugalijoje, Šveicarijoje, bet ir JAV, Pietų Amerikoje, Azijoje, Pietų Afrikoje ir kt.

Kolegijoje vadovaujamasi krikščioniškomis vertybėmis, skiriamas didelis dėmesys ir pagarba studento asmenybei bei tarpusavio santykiams.

Kaip sako mūsų socialiniai partneriai, ne tik teorija “maitinamas”,  bet gaudamas  daug praktinių žinių studentas baigia Kolegiją būdamas daug konkurencingesnis darbo rinkoje. Kolpingo kolegijos ilgamečiai ir nuolatiniai ryšiai suteikia absolventams tą privalumą. Kolegijoje aukšta studijų kokybė, dėstytojai – tikri savo srities profesionalai, turintys didelę praktinę patirtį. 

Studentai turi galimybes gilinti žinias ir ugdyti praktinius gebėjimus ne tik per paskaitas ar savarankiškai, tačiau ir per praktiką tiek pačioje Kolegijoje, tiek įvairiose kitose organizacijose, socialinių partnerių įmonėse. Studentams siūlomos galimybės atlikti praktiką bei įsidarbinti Vokietijoje. 

Studentai  gali toliau  tęsti studijas Lietuvos ir kitų ES šalių universitetuose, rinktis studijų mainus ir praktikas ES šalyse pagal Erasmus programą. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Danijos, Vokietijos ir kitų šalių aukštosiomis mokyklomis. Studentai turi galimybę aktyviai dalyvauti ir Kolegijos, ir Tarptautinėje Kolpingo draugijos veikloje Lietuvoje bei įvairiose užsienio šalyse. Įsteigtos steigėjo stipendijos, kurias kiekvienais metais gauna didelis  būrys puikiai besimokančių, aktyviai Kolpingo bendruomenės veikloje dalyvaujančių studentų. Studentai, gavę STUDIJŲ STIPENDIJĄ, studijuoja NEMOKAMAI valstybės lėšomis.

 Sėkmingai baigę studijas absolventai įgyja profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Nemaža absolventų dalis baigę Kolpingo kolegiją tęsia studijas Lietuvos ir užsienio universitetuose, sėkmingai įsidarbina ar kuria nuosavą verslą.

 

Kolegija jau dešimt metų organizuoja tarptautines mokslines ir praktines konferencijas. Rudenį organizuojama Kolpingo kolegijos Studentų savaitė, nuolat vyksta studentiškos šventės. Skaityti paskaitų atvyksta dėstytojai iš užsienio universitetų.

Studentai dalyvauja seminaruose, įvairiuose renginiuose Lietuvos Kolpingo draugijos kultūros ir švietimo centre Troškūnuose, Anykščių r. Centras įsikūręs buvusiame XVIII amžiaus Bernardinų vienuolyne. Kolegijos studentai prisideda prie socialinių projektų įgyvendinimo. Aktyviai projektuose ir studentiškuose renginiuose dalyvauja Studentų atstovybė, sėkmingai žaidžia Kolpingo kolegijos krepšinio komanda, kuriai pavyko laimėti ne vieną taurę įvairiuose krepšinio turnyruose. 

www.kolping.lt informacija