Kunigo Roberto Grigo vardas asocijuojasi su svarbiais praėjusio amžiaus pabaigos Lietuvos istorijos įvykiais, taikiu, bet drąsiu pasipriešinimu sovietinei priespaudai. Daugeliui įsiminė jo pasisakymas 1987 metų rugpjūčio 23 dienos mitinge prie Adomo Mickevičiaus paminklo, minint Molotovo-Ribentropo pakto metines, budėjimas 1991 metų sausio 13-osios naktį kartu su parlamento gynėjais.

Laidoje kunigas Robertas dalijasi, kokį spaudimą patyrė jaunas žmogus augdamas sovietmečiu, kaip tuometinės valdžios persekiojimas pagreitino jo kunigystės šventimus, kaip pašauktas į sovietinę kariuomenę atsisakė duoti jai priesaiką, nes visada buvo prisiekęs tiesai.

Ši laida priklauso ciklui "IŠ PRAEITIES TAVO SŪNŪS TE STIPRYBĖS SEMIAS", kuris skirtas Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 40 metų sukakčiai paminėti. Laidų ciklą iš dalies remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. 

Bernardinai.TV