Valstybės kontrolė (VK), atlikusi Kultūros ministerijos finansinį (teisėtumo) auditą, išsakė kritikos dėl nesutvarkytos vertybių apskaitos.

Tuo metu konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose reikšmingų pastebėjimų valstybiniai auditoriai teigia nenustatę.

"Kultūros ministerijos konsoliduotąsias finansines ataskaitas būtų galima vadinti nepriekaištingomis, jei ne viena skubiai neišsprendžiama problema – nustatyti kultūros vertybių tikrąją vertę. Visus muziejinius eksponatus planuojama įvertinti iki 2020 metų pabaigos. Jei ministerija šio proceso nepaspartins, turimų muziejinių eksponatų apskaita ir toliau neparodys tikrosios turto finansinės būklės", – pranešime spaudai sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Šiuo metu dalis - apie 3 milijonai - muziejinių eksponatų įvertinti simboline vieno lito verte. Šio turto vertė keisis eksponatus vertinančių komisijų sprendimu nustačius jų tikrąją vertę.

"Jei ministerija nepakeis metodinių rekomendacijų, klaidinga muziejinių eksponatų vertė gali būti nurodoma dar aštuonerius metus", - teigiama pranešime.

Valstybės kontrolė, audituodama valstybės turto ir lėšų valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą, nustatė tam tikrų efektyvaus lėšų valdymo ir racionalaus jų panaudojimo trūkumų.

Kultūros ministerija 2011 metais kultūros ir meno kūrėjų stipendijoms skyrė bemaž 2 mln. litų (141 kūrėjui – 1 690 tūkst. litų individualių ir 35 stipendininkams – 213 tūkst. litų edukacinių stipendijų).

Audito metu nustatyta, kad pernai sumažėjus finansavimui, stipendijos dažniausiai buvo skiriamos trumpesniam laikui, tad kūrėjams atiteko ir mažesnės sumos nei jie prašo tam tikriems projektams įgyvendinti.

"Tokiais atvejais menininkai, teikdami ataskaitas apie panaudotas lėšas, nurodo įgyvendinę tik dalį projekto. Taip nebaigiamos rašyti knygos (kai menininkas prašo stipendijos dviem metams, o gauna penkiems mėnesiams), nebaigiami kurti filmai (kai kūrėjas teikia paraišką pusantrų metų stipendijai gauti, o gauna dviem mėnesiams)", - teigia valstybiniai auditoriai.

Ministerija įsipareigojo parengti ekspertų komisijoms rekomendacijas dėl valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo kriterijų ir prioritetų.

Kultūros ministerija skiria dalinį finansavimą K.Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo 2010–2014 metais programai įgyvendinti. Siekiant, kad programos projektams, turintiems išliekamąją vertę, būtų skirtas pakankamas finansavimas ir jie būtų įgyvendinti laiku, būtina patvirtinti tarpinstitucinį veiklos planą. Tokią rekomendaciją pateikė Valstybės kontrolė, nustačiusi, kad programos įgyvendinimo laikui įpusėjus, kol kas tėra patvirtinti tik programos metmenys.

"Valstybės auditoriai riziką įžvelgia matydami, kad projektams, kurių įgyvendinimo laikotarpis ilgesnis ir reikia didesnių finansinių išteklių, biudžeto asignavimai 2011 m. nebuvo skirti, o ir 2012 m. neplanuojama skirti. Nepatvirtinus tarpinstitucinio veiklos plano ir nesuplanavus bendros išlaidų sąmatos, nėra galimybių efektyviai ir racionaliai pasiekti programos tikslą", - teigiama pranešime.

Valstybės kontrolė taip pat nustatė atvejų, kai ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose prekės ir paslaugos buvo perkamos nesivadovaujant Viešųjų pirkimų įstatymu, tačiau, anot auditorių, pažeidimai nėra reikšmingi, ir dauguma jų – ministerijai pavaldžiose įstaigose.

Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.