Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia

Širvintų rajone esančioje Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje vyksta stogo tvarkybos darbai. Šios šventovės stogas pastaruoju metu buvo bemaž avarinės būklės – į šventovę vidų jau sunkėsi vanduo.

Baigiantis šiems metams, bus restauruota pusė Gelvonų bažnyčios stogo. Tvarkyba vykdoma pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje 2012 metų programą. Šiemet jie kainuos 131 tūkst. litų: 99 proc. lėšų skirta iš minėtos programos, o likusius pinigus pridėjo parapija.

Kitąmet restauracija bus tęsiama – numatyta baigti dengti bažnyčios stogą, sutvarkyti fasadą, įrengti lietaus nuvedimo sistemą.

Architekto A.Polozovo projektuota tašytų akmenų Gelvonų bažnyčia – bebokštė, joje dera neoklasicizmo ir neobaroko formos. Ją kartu su parapijiečiais 1897 metais pastatė grafas Pliateris.

Kitados jos vietoje stovėjo 1642-aisiais iškilusi evangelikų reformatų koplyčia. Gelvonus įsigijęs Jonas Krizostomas Daumantas Sesickis 1686 m. koplyčią perdavė vienuoliams pranciškonams, pastatydamas jiems ir vienuolyną. Po 1831 metų sukilimo Rusijos valdžia vienuolyną uždarė, o pastate įrengė kareivines.

Bažnyčios šventoriuje yra jos fundatorių grafų Pliaterių koplyčia ir kripta. Įdomu, kad XIX a. mūrinėje koplyčioje įmūrytas akmuo su žmogaus pėdą primenančiu ženklu. Pasak vietos legendos, kitados tamsią naktį prošal ėjusi moteris išvydo ant akmens Dievo Motiną. Regėjimui išnykus, akmenyje likusi įspausta pėda.

1848-1849 m. pas Gelvonų kleboną gyveno būsimasis vyskupas ir poetas Antanas Baranauskas.