Dievas mus moko žiūrėti ne į dangų, ne į debesis, bet šalia savęs pamatyti mažesnį ir būti mažesniam. Kristus tapo mažiausias, prisiėmė mūsų vargus ir negalias.

Visos mūsų katastrofos, karai, nemeilė, neapykanta yra atspindžiai Golgotos, kurioje Jėzus mirė už mus. Didelės kančios akivaizdoje matome kryžiaus šviesos atspindžius. Tačiau tokius sunkius momentus iškenčiame jau ne beprasmiškai, o tikėdami, kad Dievas iš netekčių sukurs kai ką naujo, duos impulsą naujam gyvenimui, sako Vilniaus Bernardinų parapijos klebonas kun. Arūnas Peškaitis OFM, komentuodamas šiandienos Evangeliją.

 

 

Bernardinai.TV