Tęsiame pasakojimą apie Dovydo ir Galijoto dvikovą sovietmečiu, apie tai, ką reiškia būti krikščionimi sudėtingiausiomis gyvenimo aplinkybėmis.

KGB nepavyko įgyvendinti pažado, jog disidentė Nijolė Sadūnaitė po lagerio ir tremties nebepamatys Tėvynės. 1980 metų liepos 9 dieną sesė Nijolė  grįžta iš Sibiro. Ją atskraidinusį į Rygą lėktuvą pasitinka ne tik bendražygiai laisvės kovotojai, bet ir saugumiečiai, parodydami, kad niekas sovietinėje tironijoje nesikeičia.

Nijolė Sadūnaitė grįžta į Lietuvą ir tuoj pat vėl įsitraukia į aktyvią kovą už laisvę: vėl talkina Lietuvos Katlaikų Bažnyčios kronikai, dalyvauja susitikimuose su jaunimu. Sovietinė valdžia stiprina represijas, ir 1982 metais sesė Nijolė priversta rinktis nelegalės dalią. Jos ieško milicija ir saugumiečiai, tačiau ji sėkmingai išvengia jų voratinklio iki pat 1987 metų balandžio 1 dienos.

Tądien ji vėl suimama Vilniuje.  Šis suėmimas tampa dar viena Dievo dovana, nes KGB ne tik išsigąsta ją įkalinti, o Nijolė Sadūnaitė gali  legalizuotis.

Laidų ciklas „Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybės semias“ yra iš dalies finansuojamas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo.

Bernardinai.TV