Šia laida baigiame pasakojimą apie drąsios vienuolės Nijolės Sadūnaitės pastangas būti krikščione sovietinėje imperijoje.

 1987 metų balandžio 1 dieną Nijolė Sadūnaitė vėl buvo suimta ir nuvežta į KGB, čia jai su maistu buvo duotas cheminis preparatas skopalaminas, siekiant išgauti parodymus prieš kitus žmones. Tačiau ir vėl saugumiečiai apsigavo, tardymo medžiaga jiems neatskleidė nieko svarbaus. Ne tik nepavyko jos panaudoti, apkaltinant kitus, bet teko paleisti į laisvę ir pačią sesę Nijolę.

Suėmimas, paradoksalu, padėjo legalizuotis, nebereikėjo slapstytis. Tai tik padidino sesės Nijolės ryžtą kovoti už tikėjimo ir Tėvynės laisvę.

Tad laidoje pasakojame apie istorinį mitingą 1987 metų rugpjūčio 23 dieną Vilniuje, prie Adomo Mickevičiaus paminklo, apie KGB trukdymus švęsti Vasario 16-ąją ir apie JAV prezidento Ronaldo Reagano susitikimą su Sovietų Sąjungos vadovu Michailu Gorbačiovu Maskvoje, kuriame dalyvavo ir sąžinės  kaliniai.  Šis susitikimas gali būti vadinamas tikinčiųjų persekiojimų SSSR pabaigos simboliu. Taip pat laidoje sesė Nijolė dalinasi mintimis apie tai, ką reiškia krikščioniškas atsakas į prievartą ir neapykantą.

Laidų ciklo medžiaga filmuota 2012 m. vasario-rugsėjo mėnesiais. Laidų režisierius Andrius Navickas, filmavo ir medžiagą montavo Kostas Kajėnas. Dėkojame už moralinę paramą Agnei Markauskaitei, Redai Sopranaitei ir Gediminui Kajėnui.

Laidų ciklas „Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybės semias“ yra iš dalies finansuojamas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo.

Bernardinai.TV