Visuotinės Bažnyčios „Tikėjimo metų“ pradžia Šveicarijoje sutapo su krašto ganytojų paskelbto „Tikėjimo trimečio“ pradžia. Šveicarijos Bažnyčia spalio 11 dieną pradėjo pastoracinį trimetį pavadintą „Tikėjimo atradimas“. Per trimetį vyskupai pasiūlė aptarti tris temas.

2012-2013 tema „Tikėjimo šventimas“ padės pagilinti žinias apie pirmąją Vatikano II Susirinkimo konstituciją, skirtą liturgijai, „Sacrosantum Concilium“. 2014-jų tema „Vieningi tikėjime“ bus skirta ekumeniniams uždaviniams ir 2015-jų „Tikėjimas, kuris įpareigoja“, siekiant paryškinti tikėjimą nūdienos pasaulyje, religijos laisvę ir santykius tarp religijų.

Trimetį inauguravo Šveicarijos vyskupų konferencijos pirmininkas vysk. Norbert Brunner spalio 11 d. Berno Švč. Trejybės bažnyčioje. Po Mišių, kuriose dalyvavo 220 delegatų iš visos Šveicarijos, vyko konferencija ir simpoziumas apie posusirinkiminius uždavinius Šveicarijos Bažnyčioje.