Spalio 11 d. Tikėjimo metų atidarymas buvo švenčiamas ir visose Lietuvos vyskupijose. Sostinėje Vilniuje, kartu su arkivyskupijos ganytoju kardinolu Audriu Juozu Bačkiu, Tikėjimo metu atidarė Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, praneša Vatikano radijas.

Šv. Mišių homilijoje Nuncijus ragino šiais Tikėjimo metais nukreipti širdis į nukryžiuotąjį Jėzų. „Turime melsti tikėjimo ir gyventi šventųjų bendrystėje, - sakė Nuncijus, - ypač tų, kurie suspindėjo Lietuvos istorijos danguje. Tik tikėjimo dėka galima surasti ramybę su Dievu“.

Nuncijus pastebėjo, kad „šių dienų pasaulyje žmonės suprato tikėjimo vertę, nes matė kokios pasekmės kai žmogus pamiršta Dievą, kai egoizmas iškeltas aukščiau Dievo, kai rūpinamasi labiau turėti nei būti. Tad šiais tikėjimo metais mes esame raginami net ir sunkiais momentais neprarasti vilties horizonto, atrasti tikėjimo kelionę ir pereiti per tikėjimo vartus.

Kaune kartu su arkivyskupijos kunigais ir tikinčiųjų bendruomene Tikėjimo metų atidarymą šventė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kuris kalbėjo: "Tėjimo metai nėra skirti tik netikinčiųjų evangelizavimui, tik tam vadinamajam „Pagonių kiemui“. Tikėjimo metai pirmiausia yra skirti mums visiems – vyskupams, kunigams, vienuoliams ir tikintiems pasauliečiams. [...] Tikėjimo metais pasiryžkime pirmiausia patys dvasiškai augti, nes tik tuomet galėsime turėti vilties, kad mūsų pastangos evangelizuoti kitus atneš laukiamų vaisių."

Pagal Vatikano radiją