Lietuvos ambasadoje Paryžiuje lapkričio 11 dieną surengtas trečiasis Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavimas, kuriame diskutuota apie paskutiniųjų metų veiklą ir organizacijos plėtros perspektyvas. 

 

Jaunuolius pasveikino Lietuvos ambasados darbuotojai, raginę organizacijos veiklą kuo glaudžiau sieti su Lietuva. Suvažiavimo dalyvius jie supažindino su Lietuvos institucijų teikiama parama užsienio lietuvių organizacijų veiklai. 

 

Renginyje akcentuota, jog šiais metais įkurtas  Žydrojo Kranto (Côte d'Azur) skyrius Pietų Prancūzijoje, kuriame dalyvauja Nicos, Monako ir Kanų jaunimas iš Lietuvos. Vienas iš sąjungos prioritetų kitais metais – į bendrą veiklą įtraukti Lilio, Lijono ir kitų miestų lietuvių jaunimą. 

 

Anksčiau Prancūzijos lietuvių bendruomenei priklausiusi lietuvių jaunimo sąjunga  skaičiuoja trečiuosius aktyvios savarankiškos veiklos metus. Šiuo metu organizacija vienija apie 150 jaunuolių iš visos šalies.

Organizuodama renginius ateityje, sąjunga ketina ir toliau glaudžiai bendradarbiauti su Lietuvos ambasada Prancūzijoje ir Prancūzijos lietuvių bendruomene.