2009 metais uždarius Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atsiradusi ryšių palaikymo su svetur gyvenančiais lietuviais spraga užpildyta Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje įkuriant Užsienio lietuvių departamentą. Viena iš Užsienio lietuvių departamento veiklos krypčių – koordinuoti „Globalios Lietuvos” programos įgyvendinimą. Apie šios programos tikslą, penkis pagrindinius uždavinius bei lietuviškosios tapatybės išlaikymą kalbamės su departamento direktoriumu Arvydu Daunoravičiumi.

Diasporoje gyvenančių lietuvių tapatybė yra daugialypė, persidengianti ir nuolat kintanti, – sako pašnekovas. Programos siekis – kad lietuviškumo aspektas jų savęs supratime išliktų ir būtų ryškus, kad žmonės užsienyje gyventų atsisukę veidu į Lietuvą. Anot A. Daunoravičiaus, kad ir kur lietuviai gyventų, jie turi galimybes išlaikyti ryšį su Lietuva bei prisidėti prie valstybės ateities kūrimo bei gerovės. 

Reportažo autorės: R. Garškaitė ir D. Survilaitė.