„Bernardinai.lt“ kolektyvas su džiaugsmu skaitytojams pristato naujausią išmintingo ir gražaus ketvirtinio žurnalo „Kelionė su Bernardinai.lt“ numerį.

Naują žurnalą galite pasklaidyti ČIA

Apaštalas Paulius laiške Korinto bendruomenei tvirtino, jog krikščionį galime pažinti ne iš garsaus Viešpaties vardo kartojimo, net ne iš teisingų kalbų, bet iš gyvenimo kvapo. Žmogaus, kuris susitiko gyvąjį Dievą, gyvenimas pradeda skleisti meilės kvapą. Nesvarbu, ar šis žmogus yra vergas, muitininkas, varguolis, pirklys, kariūnas, kalinys, valdovas, nesvarbu, kokia jo tautybė, politinės ir kultūrinės pažiūros, svarbiausia yra tas kvapas, kuris patraukia kitų dėmesį, tampa iššūkiu ir kartu viltimi nuodėmės pelėsiais apaugusiame pasaulyje.

Ar įmanoma šį krikščionybės meilės kvapą bent šiek tiek perteikti tekstais? Šis klausimas tapo svarbiausiu šio žurnalo iššūkiu.

Kas yra krikščionis ir krikščioniškas gyvenimas? Šiuos klausimus savo tekstuose kelia metropolitas Antonijus iš Surožo ir Danas Delzellis. Pasak Antonijaus iš Surožo, „pagrindinis krikščioniško gyvenimo principas yra nuolat auginti panašumą su Kristumi. Galbūt tai skamba baugiau, tačiau Išganytojas labai aiškiai pasakė: „Sekite paskui mane“. Šis sekimas apima visą gyvenimą, mąstymą, santykius su žmonėmis ir pasauliu. Šią mintį savaip pratęsia ir Danas Delzellis, klausdamas, kas yra krikščionis. Ar tai žmogus, tikintis tam tikrais dalykais? O gal tai tam tikrus dalykus darantis žmogus? Ar galbūt – tam tikrus dalykus patiriantis? Pasak straipsnio autoriaus, visi šie atsakymai yra teisingi, tad belieka juos plačiau išskleisti....

Žurnale publikuojama diskusija „Krikščionybė ir teisuoliškumas. Kaip gydyti sužeistą Dievo įvaizdį“. Diskusijoje dalyvavo kunigas Kęstutis Dvareckas, žurnalistė ir sielovadininkė Elvyra Kučinskaitė bei sielovadininkė Daiva Beliūnienė. Pokalbiui vadovavo „Bernardinai.lt bei žurnalo „Kelionė su Bernardinai.lt“ vyr. redaktorius Andrius Navickas. Pasak jo, šis tekstas – svarbiausia žurnalo publikacija, nes teisuoliškumas yra tapęs priebėga, kurioje įpratome slėptis nuo tiesos, deginančios, bet kartu ir gydančios. Tikėjimo metai – tai ir kvietimas išlįsti iš teisuoliškumo krūmų, kuriuose stengiamės išvengti trikdančios ir kartu nuskaistinančios Viešpaties artumos.

Rubrikoje „Asmenybė“ šį kartą susitikimas su dviem žinomais žmonėmis – Evangelikų-liuteronų Bažnyčios vyskupu, teologijos mokslų daktaru Mindaugu Sabučiu bei keliautoju profesionalu Algimantu Jucevičiumi.

Penki vaikai, trys pianinai ir Paryžiaus žemėlapio paslaptis – toks Inos Clouet pasaulis. Rubrikoje „Šeima“ publikuojamas pašnekesys su kūrybinga ir, kaip pati prisipažįsta, nepavyzdine daugiavaike motina, iš žavių detalių dėliojančią savo šeimos koliažą.

Rubrikoje „Krikščionis pasaulyje“ tęsiama pirmųjų žurnalo tekstų tema. Arkivyskupas Luigi Bonazzi pateikia išsamų palaimintojo Jurgio Matulaičio šūkio „Nugalėk blogį gerumu“ komentarą. Arkivyskupas Vincentas Nicholsas aptaria žmogaus orumo problemą bei atveria krikščionišką šios problemos perspektyvą. Šis straipsnis iliustruotas socialinėmis JAV gyvenančio bei kuriančio fotomenininko Edžio Jurčio fotografijomis. Šiame skyriuje publikuojamas ir Donato Puslio straipsnis „Apie žemės druską politikoje“. Autorius gilinasi į šiandienos iššūkius atsispirdamas nuo minties, jog krikščionybė nėra ideologija, ji teigia pamatines tiesas apie žmogų, jo būtį ir pašaukimą, ir tos tiesos galioja visur, kur tik žengia žmogus.

Skyriuje „Pokalbiai apie kultūrą“ – net keturi įdomūs susitikimai. „Laikas skirtas kitiems, – ne menkesnis būties įprasminimas“, – teigia fotomenininkas Gintaras Česonis. Fotomenininkas su fotoaparatu rankose išvaikščiojo savo gimtąjį Kauną, mielai įamžina teatrų premjeras, keletą metų važinėja po Lietuvos miestelius ieškodamas raktų juos atrakinti, keliauja po Europą rinkdamas europietiško identiteto nuotrupas. Pokalbis gausiai iliustruotas fotografo nuotraukomis iš įvairių ciklų.

Lietuvos kryždirbystė 2001 m. UNESCO pripažinta pasauliniu nematerialaus paveldo šedevru. Šalia kitų liaudies meno tradicijų būtent kryždirbystė įgavo ypatingos reikšmės ne tik pavienio žmogaus, bet ir tautos gyvenime. Apie lietuviškos kryždirbystės unikalumą, kryžiaus reikšmę kasdieniame žmogaus gyvenime, dekoro simboliką bei naująsias kryždirbystės tendencijas XXI amžiaus Lietuvoje pokalbis su dailėtyrininke Ale Počiulpaite. Šis pokalbis iliustruotas unikaliomis Balio Buračo fotografijomis iš XX a. pradžios Lietuvos.

Kūryboje Dievas kalba ne vėtromis, bet švelniais atodūsiais“, – teigia tekstilininkė Eglė Jasulaitytė. Pokalbyje remdamasi popiežiaus Jono Pauliaus II „Laišku menininkams“ tekstilininkė dalijasi savo kūrybiniais atradimais ir dvasine patirtimi.

Ketvirtasis susitikimas su aktoriumi, Vilniaus „Lėlės“ teatro vadovu Juozu Marcinkevičiumi, įvertintu LR valstybės ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Kaip teigia pašnekovas, „Lėlės“ teatrui niekada nepabos kalbėti apie gėrį, kuris kovoja ir galiausiai nugali“. Pokalbis apie šiandienius teatro iššūkius, spektaklius vaikams ir suaugusiesiems bei teatro veido paieškas.

Eseistikos skyriuje „Aštuntoji diena“ šmaikštus ir žavingas psichologo Juliaus Kvedarausko tekstas „Gyvenimas ir mirtis „Facebook'e“ bei Elvyros Kučinskaitės poetinė reminiscencija „Tada, kai metų laikų nebuvo“.

Šiame žurnalo numeryje publikuojama trečioji, paskutinė straipsnio „XX amžiaus Lietuvos istorija su seserimi Nijole Sadūnaite“ dalis. Šį kartą prisiminimai apie s. Nijolės gyvenimą Lietuvoje po tremties, aktyvią dvasinę veiklą bei nuolatinius pasimatymus su KGB, taip pat pokyčio metą ir šiandieninę Lietuvą.

Rubrikoje „Skanaus“ „Bernardinai.lt“ žurnalistė Jurga Žiugždienė kviečia pasigaminti bulgarų kulinarijos stebuklą – banicą.

Paskutinis šio žurnalo tekstas – jėzuito Giovanni Giorgianni esė „Pasaulyje ar už jo ribų?“, kviečiantis nešti meilės žinią nuodėmės sužeistam pasauliui.

Belieka palinkėti Jums gražios Kelionės ir, duos Dievas, būtinai pasimatysime...

Daugiau apie žurnalą skaitykite ČIA

Žurnalą galite įsigyti Lietuvos spaudos kioskuose, krikščioniškuose knygynuose, katechetikos centrų knygynuose, Bernardinai.lt el. knygyne, taip pat kai kuriose parapijose.