Įžengiame pro advento duris lydimi įspėjančių Evangelijos žodžių apie laikų pabaigą. Minimi suspaudimai, ženklai žemėje ir danguje, baugus laukimas – tačiau visų laikų krikščionys tuo pačiu girdi ir vilties bei paguodos pažadą: „pakelkite galvas, jūsų išvadavimas arti.“

Kai pasaulis blaškosi, esame kviečiami atsitiesti ir prisiminti, kad žmogaus likimas pranoksta jį patį, kad labiau už viską dera pasitikėti Dievo veikimu žmogaus gyvenime ir istorijos verpetuose.

Tad adventas kvies budėti, laukti, nutilti ir ilgėtis. Kvies į nerimą, Viešpaties ilgesį, išlaikant ištikimybę jam. O kokie yra tos ištikimybės ženklai? – klausia homilijos autorius Vilniaus arkikatedros vikaras kunigas Saulius Bužauskas.

Bernardinai.TV