2013 m. sausio 20 d., sulaukęs 78 metų, Kaune mirė Vilkaviškio vyskupijos kunigas Vladas Jurgis Bobinas.

V. J. Bobinas gimė1934 m. kovo 31 d. Zapalimų k., Kalvarijos parapijoje. Mokėsi Kreivosios k. pradinėje mokykloje, vėliau Kalvarijos vidurinėje mokykloje.1954 m. jo mokslus pertraukė šaukimas į tarybinę armiją. Grįžęs iš tarnybos armijoje dirbo Kapsuko (šiandien Marijampolė) elektros tinklų įmonėje ir kartu užbaigė Kapsuko J. Jablonskio vardo vidurinės mokyklos vakarinį skyrių. 1960  m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.1965 m. balandžio 14 d. įšventintas kunigu. Kun. V. J. Bobinas ėjo šias pareigas:

nuo 1965 07 12 – Šakių parapijos vikaras;

nuo 1966 05 07 – Kauno Švč. Mergelės Marijos Vardo (Aukštosios Panemunės) parapijos vikaras;

nuo 1969 09 01 – Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaras;

nuo 1970 01 20 – Kauno Švč. Mergelės Marijos Vardo (Aukštosios Panemunės) parapijos vikaras;

nuo 1970 08 06 iki 1972 03 14 – Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio tribunolo notaras;

nuo 1977 03 04 – Krosnos parapijos administratorius;

nuo 1983 09 19 – Santaikos parapijos klebonas;

nuo 1986 03 18 – Rudaminos (Lazdijų r.) parapijos klebonas;

nuo 1987 09 28 – Išlaužo parapijos klebonas, o nuo 1996 09 18 kartu ir Šilavoto parapijos klebonas. 1997 04 16 atleidžiamas nuo Šilavoto parapijos klebono pareigų;

nuo 2002 05 18 – Garliavos parapijos altarista;

nuo 2006 12 17 atleidžiamas iš Garliavos parapijos altaristo pareigų ir išleidžiamas gydytis;

nuo 2007 05 04 – Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos altarista.

Paskutinius keletą metų kun. Vladas tikintiesiems patarnaudavo Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje.

Kun. V. J. Bobinas pašarvotas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos šarvojimo salėje, esančioje šalia bažnyčios, o trečiadienį bus perkeltas į bažnyčią. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos sausio 23 d. (trečiadienį) 12 val. Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje. Kunigas bus palaidotas tos pačios bažnyčios šventoriuje.

Vilkaviškio vyskupijos kurija