Arkiv. Luigi Bonazzi sausio 28 d. su Panevėžio vyskupijos kunigais pasidalino keletu Tikėjimo metų minčių.

„Išgyvename tikėjimo metus kaip naują malonę. Viešpats per malonę augina mumyse tikėjimą. Ir padeda auginti tikėjimą mūsų tikinčiuosiuose. Jei aš atsiliepiu į tikėjimo malonę, tuomet mano parapijoje tikėjimas auga… Vis labiau Dievas man turi būti pirmoje vietoje. Bet Dievo pirmumas yra dar giliau. Jis yra pirmas, kuris save man dovanoja. Dievas yra pirmas, kuris myli. Svarbu, kad mes atvertume akis, ir matytume Dievo veikimą... Mes turime nuolat prašyti šios realybės suvokimo. Visa tai, kas yra sukurta - yra sukurta būti dovana kitiems. Tai giliausia kūrybos prasmė. Todėl ir mes mokomės save atiduoti kitiems. Kai save dovanoju – esu laimingas. Žmogus, iš tikrųjų, yra, jeigu jis myli...

Ką reiškia tikintysis? Esu tikintysis, jei tikiu Dievo meile. Kai supranti, kad ‘tikėti reiškia mylėti’, tuomet mokaisi save dovanoti. Ir tikėjimas mumyse auga… Paulius rašo Timotiejui: ‘Todėl tau primenu reikalą atgaivinti tikėjimo malonės dovaną.’ Kiekvieną dieną atgaivinti kunigystės tikėjimo malonę. Šiandien būti kunigu nelengva. Dievas mums nedavė baimės, puikybės dvasią. Klebonas yra tas, kuris tarnauja, o ne ponas, kuris viešpatauja…

Kas yra šventimų dvasia? Tai - kvietimas atiduoti savo protą, savo valią Jėzui. Ką reiškia mums kunigams Tikėjimo metai? Tai reiškia atnaujinti padėką tam, kuris pašaukė. Taip atjaunėja džiaugsmas būti kunigu. Tuomet ir kitiems tampu džiaugsmo priežastim. Šiandien įsikūnija Dievo malonė... Ar statyti bažnyčią, rengti piligrimines keliones – tai apaštalinis uolumas? Ne. Žmonės kažkokiu būdu laukia, kad mes padėtume jiems susitikti su Dievu. Tai vienintelis dalykas kurio jie laukia iš mūsų...

Tikroji Dievo buvimo vieta yra Bažnyčia. Bažnyčia yra mano vienybės su Dievu ženklas, instrumentas ir visos žmonijos vienybės ženklas. Aš nesu vienišas impresarijus. Bažnyčia tarnauja tikintiesiems. Svarbu, kad būčiau bendruomeninis asmuo. Aš esu Bažnyčios balsas Vienybė su Bažnyčia tampa regima, kai esu vienybėje su savo vyskupu. Ir vienybėje - su savo broliais kunigais. Kunigais mes esame, būdami kunigais kartu... Tikėjimo metai nori atverti mūsų širdis dovanų gausybei. Tos dovanos gali padėti sudeginti mumyse mūsų varganumą. Mes esame ir liekame trapus indas. Trapus indas begalinių turtų dalybai...“, - kalbėjo arkivyskupas Bonazzi Panevėžio vyskupijos kunigams.

Šeimos centro vadovė pakvietė parapijas dalyvauti parašų rinkimo akcijoje dėl embrionų apsaugos – kad nebūtų galima atlikti eksperimentų su embrionais. Jaunimo centro atstovas pristatė mokyklų evangelizavimo iniciatyvą. Vyskupo vikaras pristatė Lietuvos vyskupų konferencijos Prevencijos gaires dėl Bažnyčios atstovų elgesio su nepilnamečiais.

Kun. Algirdas Dauknys

Panevėžio vyskupijos inf.