Vasario 12-tą dieną grupė leidyklų susibūrė į Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociaciją „LiMViLA“.

 Į asociacijos valdybą išrinkti: Rita Kubilienė („Charibdė“), Sigitas Ladukas („Margi raštai“), Raimondas Paknys (R. Paknio leidykla), Algimantas Semaška („Algimantas“), R. Žandarienė, („Žara“). Asociacijos prezidentu išrinktas Sigitas Ladukas.

 Anot asociacijos prezidento Sigito Laduko, pagrindiniai asociacijos tikslai bus atstovauti asociacijos narių interesams bendraujant su valstybės institucijomis, kitomis leidybos, gamybos ir prekybos organizacijomis ir knygų platintojais, organizuoti konferencijas, seminarus, muges ir kitus renginius, kurti leidybos sektoriaus politiką, siekiant sudaryti palankias įstatymines sąlygas leidybos verslo plėtrai, remti, saugoti ir ginti autorių teisių ir gretutinių teisių principus, organizuoti asociacijos narių knygų sklaidą, plėtoti tarptautinius profesinius ryšius ir bendradarbiavimą.

Šiuo metu asociacijai priklauso leidyklos: UAB „Aidai“,  UAB „Algarvė“, N. Petrošienės įmonė „Andrena“, UAB „Leidykla Asveja“, VšĮ „Leidybos ir edukacijos centras „BONUS ANIMUS“, UAB „Charibdė“, UAB leidykla „Margi raštai“, UAB „Raidynėlis“, R.Paknio leidykla, UAB „Semaška ir Ko“, A. Žandario IĮ leidykla „Žara“.