2013 m. liepos 17–21 dienomis San Paule, Brazilijoje, vyks jau XVI Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo suvažiavimas. Apie artėjantį renginį ir lietuvišką jaunimą Pietų Amerikoje su Argentinoje gyvenančiu Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdybos nariu Juanu Ignacio Fourment Kalveliu susirašinėjo Rosita Garškaitė.

Liepos antroje pusėje – Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo suvažiavimas. kiek žmonių tikitės suvažiuosiant į San Paulą? Be pažintinės programos dalies – ekskursijų, susipažinimo, kultūrinių renginių – ar planuojamos diskusijos, konferencijos? Kokia susitikimo tema?

Iš Beriso dalyvaus apie 40 žmonių, dauguma vietiniai – iš Brazilijos. Dar atvažiuos iš Urugvajaus, Argentinos, Kolumbijos ir Venesuelos. Taip pat dalyvaus PALJ suvažiavimo steigėjas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas Putrimas.

Suvažiavimo metu vyksta studijų dienos dalis, diskutuojame apie kiekvienos krašto lietuvių jaunimo sąjungos veiklą (pristatomos veiklos santraukos), informuojame apie mokslą Lietuvoje, Lietuvių namuose, Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetuose, taip pat apie Vasario 16-osios gimnaziją Vokietijoje. Taip pat kalbame apie Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos veiklą, kaip išlaikyti lietuvišką identitetą, lietuvybę Pietų Amerikoje.

Tai jau XVI suvažiavimas, kokios yra šios tradicijos ištakos?

Taip, suvažiavimas Pietų Amerikoje gyvuoja jau 16 metų. Labai svarbu, kad lietuvių jaunimas iš šio žemyno galėtų būti kartu, susijungtų lietuviška dvasia, kad susipažintų su Lietuva ir Pasaulio lietuvių jaunimo struktūra, Lietuvos papročiais, tradicijomis.

Suvažiavimas vyksta kiekvienais metais Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje sausio mėnesį. Tačiau šiais metais suvažiavimas rengiamas Pasaulio jaunimo dienų (PJD) išvakarėse, į kurias atvyks ir jaunimas iš Lietuvos. Pasaulio jaunimo dienos (PJD) oficialiai prasidės 2013 m. liepos 22–28 dienomis Rio de Žaneiro mieste kartu su popiežiumi ir jaunimu iš viso pasaulio.

Kaip minėjote, renginys vyks Pasaulio jaunimo dienų išvakarėse. Iš karto po suvažiavimo vyksite susitikti su popiežiumi į Rio de Žaneirą? Greičiausiai tai svarbus įvykis Pietų Amerikos katalikiškam jaunimui.

Manau, kad yra labai svarbu dalyvauti tokiame dideliame renginyje. Bus nuostabu susipažinti su katalikišku jaunimu, atvykusiu iš Lietuvos. Dėl to, kaip minėjau, ir pakeitėme datą.

PALJ suvažiavimas 2011 m.
PALJ suvažiavimas 2011 m.
PALJ suvažiavimas 2011 m.

Šių metų suvažiavimą organizuoja Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga. Kuriose dar Pietų Amerikos šalyse buriasi lietuvių jaunimas? Kurios sąjungos gausiausios, aktyviausios?

Lietuvių jaunimas oficialiai buriasi Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje. Dar yra lietuvių kilmės žmonių ir lietuvių bendruomenės Kolumbijoje bei Venesueloje, bet nėra įkurtų jaunimo sąjungų.

Jūs pats gyvenate Argentinoje. Gal papasakotumėte plačiau apie lietuvių jaunimą šioje šalyje?

Argentinos lietuvių jaunimo sąjunga (isp. Union de Jovenes Lituanos de la Argentina) – Argentinos lietuvių visuomeninė organizacija, veikianti Argentinoje nuo 1976 m. Ji įkurta Buenos Airėse Pasaulio lietuvių bendruomenės iniciatyva, Rasos Šoliūnaitės (ved. Poskočimienės) ir N. Burbaitės pastangomis. Tai Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos padalinys, dalyvauja jos kongresuose, Argentinos lietuvių bendruomenės narė. Su ALJS organizuojame kultūrinius renginius, konferencijas, kiekvienais metais inicijuojame jaunimo stovyklą Beriso mieste, kur dalyvauja apie 80 jaunuolių iš visos Argentinos ir kartais iš Urugvajaus.

Jaunimas moka lietuviškai, kadangi lanko Vasario 16-osios gimnaziją Vokietijoje. Jau apie 30 metų jaunuoliai gauna paramą iš Amerikos Lietuvių fondo, kad galėtų išvažiuoti į Europą studijoms, lietuvių kalbos mokymuisi, taip pat lanko Lietuvių namus ir Lietuvos universitetus. Tikslas yra toks, kad jaunimas, sugrįžęs iš Europos, toliau dalyvautu lietuvių veikloje, skatintų ir kitus jaunus žmones dalyvauti lietuvių gyvenime.

Jaunimas Argentinoje mokosi lietuvių kalbos, aktyviai dalyvauja tautinių šokių grupėse, ansambliuose. Šie dalykai priklauso nuo Lietuvių draugijos, o mūsų pagrindinis įvykis – Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo suvažiavimas. Žinoma, jaunimas, dalyvaujantis draugijų veiklose, aktyvai prisideda ir prie ALJS renginio. Seniausia lietuvių draugija Pietų Amerikoje, kuriai ir aš atstovauju, yra „Nemunas“ iš Beriso miesto. Taip pat veikia tokie ansambliai: jaunimo šokių grupės: „Dobilas“ (Lietuvių susivienijimas Argentinoje, Lanús Oeste), „Inkaras“ (Argentinos Lietuvių centras, Buenos Airės), „Mindaugas“ (Lietuvių draugija „Mindaugas“).

PALJ suvažiavimas 2012 m.
PALJ suvažiavimas 2012 m.
PALJ suvažiavimas 2012 m.

Vedate vienintelę lietuvišką radijo laidą Lotynų Amerikoje „Ecos de Lituania“ („Lietuvos aidai“). Koks yra laidos tikslas bei turinys?

Taip, vedu radijo laidą, šiais metais nuo balandžio mėnesio pradėsime jas transliuoti. Švęsime 10 metų sukaktį eteryje. Argentinos lietuvių bendruomenės radijo programa „Ecos de Lituania“ yra transliuojama gyvai internetu iš Beriso miesto kiekvieną sekmadienį nuo 19 iki 21 valandos vietos laiku (arba pirmadieniais nuo 1 iki 3 val. nakties Lietuvos laiku). Transliacijos vyksta visus metus nuo balandžio iki gruodžio mėnesio. Programa siekiama pasiekti klausytojus visoje Pietų Amerikoje.

Kassavaitiniais „susitikimais su klausytojais“ siekiama išsaugoti ir išlaikyti lietuvišką tapatybę, skleisti žinias apie lietuvybę ir Lietuvą Argentinoje bei visoje Pietų Amerikoje, puoselėti gimtąją kalbą, išlaikyti papročius bei tradicijas, perduoti tautosaką, žinias apie Lietuvos istoriją, geografiją ir kt. Be to, siekiama, kad Argentinos gyventojai kuo daugiau sužinotų apie Lietuvą, jos istoriją, dabartį, gyvenimą, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. „Ecos de Lituania“ vienu svarbiausių tikslų laiko jaunimo ugdymą lietuviška dvasia, siekia pritraukti kuo daugiau jaunimo į lietuvišką veiklą Pietų Amerikoje.

Kiekviena sekmadienį skelbiamos lietuviškos naujienos ir žinios, pasakojama apie Lietuvos istoriją, pateikiami lietuviškų patiekalų receptai. Be to, radijo eteryje skamba lietuviškos dainos, skelbiama informacija apie Argentinos ir Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių veiklą, žinios Lietuvos pilietybės klausimais. Taip pat yra pristatomi reportažai apie sportą, lietuviškas tradicijas ir papročius.
Pagrindinė programos kalba – ispanų. Tuo siekiama, kad Pietų Amerikos gyventojai suprastų, apie ką yra kalbama ir pasakojama laidose. Be to, pažymėtina, kad dauguma Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių narių (ir jų palikuonių) jau nebemoka lietuviškai. Pasirinkta komunikacijos strategija pirmiausia siekiama pritraukti žmones, kuriems laida apie Lietuvą ir lietuvius patiktų. Kitas žingsnis – sudominti lietuvių kalba, pasiekti, kad (kada nors) būtų kalbama ir lietuviškai. Tam tikrose laidos rubrikose laidų vedėjai kalba tik lietuviškai. Tuo siekiama, kad radijo klausytojai išgirstų, kaip skamba jų senelių, protėvių kalba. Po to pateikiamas vertimas į ispanų kalbą.

„Ecos de Lituania“

Nuotraukos iš Juano Ignacio Fourment Kalvelio asmeninio archyvo