Šį sekmadienį klausomės gerai žinomos Evangelijos ištraukos – palyginimo apie sūnų palaidūną arba gailestingąjį Tėvą. „Kaskart šioje paralelėje atrandu vis ką nors naujo“, – teigia salezietis kunigas Alessandro Barelli SDB iš šv. Jono Bosko parapijos ir dalijasi savo įžvalgomis su bernardinai.tv žiūrovais.

Bernardinai.TV