Šventojo Sosto spaudos salė paskelbė komunikatą, kuriame pranešama apie popiežiaus Pranciškaus pirmuosius susitikimus, audiencijas ir pontifikato pradžios Mišias, informuoja Vatikano radijas. 

„Rytoj eisiu pasimelsti Švenčiausiajai Mergelei, kad globotų visą Romą“, - sakė popiežius Pranciškus trečiadienio vakare, tuoj po išrinkimo sveikindamas didžiulę romiečių ir Romos svečių minią, susirinkusią šv. Petro aikštėje ir pasklidusią toli už jos ribų. Ketvirtadienio 8 valandą ryte Pranciškus jau atvyko į Marijos Didžiąją baziliką privačiai maldai. Po valandėlės grįžo atgal į Vatikaną. 

Tuo tarpu ketvirtadienio popietę, 17 valandą, popiežius vadovaus Eucharistijos aukai Siksto koplyčioje, kartu su juo Mišias aukos kardinolai elektoriai.

Penktadienio, kovo 15 dienos ryte, 11 valandą, popiežius Klemenso salėje priims visus kardinolus. 

Šeštadienio ryte, kovo 16 dieną, keletą tūkstančių žmonių talpinančioje Pauliaus VI salėje Vatikane popiežius Pranciškus susitiks su socialinių komunikacijų priemonių darbuotojais, su žurnalistais. 

Sekmadienio, kovo 17 dienos vidudienį, Šventasis Tėvas vadovaus savo pirmajai Viešpaties Angelo maldai šv. Petro aikštėje. Tai bus pirmasis viešas popiežiaus Pranciškaus susitikimas su tikinčiaisiais, žinoma, neskaičiuojant trečiadienio vakaro. 

Iškilmingos pontifikato pradžios Mišios bus švenčiamos kovo 19 dieną, antradienį, 9.30 valandą ryte, šv. Petro aikštėje. Tądien Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minima šv. Juozapo, Marijos sutuoktinio ir visuotinės Bažnyčios globėjo šventė.

Trečiadienį, kovo 20 dieną, bendrosios audiencijos nebus, tačiau popiežius Pranciškus susitiks su kitų Bažnyčių broliškais delegatais.