Kardinolas Jorge Mario Bergoglio tapo pirmuoju popiežiumi, kilusiu iš Lotynų Amerikos. Jis gimė Buenos Airėse, Argentinoje  1936 m. gruodžio 17 d. Prieš įstodamas į seminariją, studijavo chemiją ir įgijo chemiko inžinieriaus specialybę.

Naujasis popiežius yra jėzuitas. Jis dėstė literatūrą ir psichologiją Buenos Airėse. Kunigo šventimus priėmė 1969 m. gruodžio 13 d., būdamas 33-trejų.   

1992-siais, popiežius Jonas Paulius II paskyrė jį tituliniu Aukos vyskupu. Vėliau 1997 m. paskiriamas Buenos Airių arkivyskupu, o 2001 m. pakeliamas kardinolu.

Jis yra Popiežinės šeimos tarybos bei Popiežinės Lotynų Amerikos komijos narys.

Yra parašęs keletą knygų, tarp kurių: „Meditacijos vienuoliams“ ir „Vilties apmąstymai“.

Nors nebuvo minimas tarp tikėtinų kandindatų konklavos pradžioje, tačiau 2005-siais kardinolas Bergoglio buvo vienas iš pagrindinių kandidatų. Prabėgus 8 metams jis iškilo kaip popiežius.