Visame pasaulyje paskutinysis balandžio sekmadienis minimas kaip Gyvybės diena. Jau ketvirtą kartą studentiška ateitininkų medikų korporacija „Gaja“ skatina paskutiniąją balandžio savaitę švęsti gyvybės dovaną. Kauniečiai ir miesto svečiai kviečiami į įvairius renginius, pavadintus „Gyvybės savaite“.

Ši savaitė kasmet sutraukia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) akademinę bendruomenę bei visus, kuriems Gyvybės diena brangi ir prasminga. Balandžio 22 d. 14 val. 30 min. šventė prasidės šv. Mišiomis LSMUL KK Šv. Luko koplyčioje. Balandžio 24 dieną 15 val. rengiama atvira paskaita „Kodėl verkiau, kai gimiau?“ Šia tema kalbės neonatologė, docentė, medicinos mokslų daktarė Eglė Markūnienė. Psichologė visuomenės sveikatos doktorantė Giedrė Širvinskienė pristatys ilgalaikį kūdikių tyrimą, kurio rezultatai apie trijų ir šešių mėnesių kūdikių probleminį elgesį ir jį prognozuojančius veiksnius yra paskelbti tarptautiniame mokslo žurnale „BMC Pediatrics“.  Tai vyks LSMU Mokomojo laboratorinio korpuso (MLK) akademiko Z. Januškevičiaus auditorijoje (Eivenių gatvė 4, Kaunas).

Balandžio 25 dieną 15 val. LSMU Studentų mokslinės draugijos Neonatologijos būrelio nariai ir korp!Gaja korporantai Akušerijos – ginekologijos klinikoje jau tradiciškai lankys ir sveikins neseniai gyvybę į pasaulį priėmusias mamas.

„Gyvybės diena, švenčiama pačiame pavasario įsigalėjime, primena apie įstabią dovaną – gyvybę. Šiais vartotojiškos kultūros laikais ji, rodos, vis labiau praranda savąją vertę, todėl ši diena talpina svarbią žinią, raginančią išsaugoti gyvybės vertę. Paradoksalu, jog kuo labiau susiduriam su mokslo pažanga, atradimais, tuo stipriau žmoniją kankina dilemos. Galbūt todėl, nutolę nuo žmogiškųjų šaknų, nerandantys vietos gyvenime ir visuomenėje, taip dažnai jaučiamės vieniši, nemylimi, nepilnaverčiai.“ – teigia viena iš renginio organizatorių Vytenė Šliumpaitė.

Krikščioniškuoju ir humaniškuoju požiūriu kiekviena gyvybė yra didžiausia ir neliečiama vertybė, o visuomenėje – gerbtinas žmogiškasis orumas. Krikščionys žmogaus gyvybę laiko šventa, nes kiekvienas žmogus – sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Gyvybės dieną visuomenė kviečiama džiaugtis gyvenimo pilnatve, pripažinti prigimtinį žmogaus orumą.

1991 metais Kardinolų Konsistorija Vyskupų konferencijose pasiūlė minėti šią dieną, tačiau ji išpopuliarėjo 1995 metais pal. Jonui Pauliui II parašius encikliką „Evangelium vitae“ ir paskatinus visuomenę skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės prasmei ir vertei.

Ateitininkų medikų korporacija  „Gaja“ vadovaujasi ateitininkų ideologija ir vienija narius profesiniu pagrindu. Korporacija ir jos nariai siekia ugdyti profesinį pašaukimą, formuoti krikščioniška pasaulėžiūra grįstą žmogaus sampratą, gerbti ir ginti žmogaus orumą, tobulėti profesinėje srityje, užsiimti savišvieta, įgyti katalikui inteligentui būtinų žinių apie pasaulį, prisidėti prie universiteto akademinės bendruomenės klestėjimo.

Daugiau informacijos – Korp!Gaja Senjorė Vytenė Šliumpaitė, tel. 8 686 59553