Nuotrauka Dainiaus Tunkūno

Bernardinai.lt

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje antradienį prasidėjo iškilmingos naujojo Lietuvos sostinės arkivyskupo Gintaro Grušo ingreso - pareigų užėmimo - šv. Mišios.

Į Katedrą vidurdienį atvykusį arkivyskupą plojimais pasitiko minia tikinčiųjų. Šv. Mišiose dalyvauja Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus.

Šv. Mišių pradžioje buvo perskaityta popiežiaus Pranciškaus pasirašyta bulė dėl naujojo Vilniaus vyskupo skyrimo.

Popiežius naująjį Vilniaus vyskupą paskyrė priėmęs kardinolo Audrio Juozo Bačkio atsistatydinimą, kuris buvo įteiktas pagal kanonų teisės nuostatus, jam sulaukus 75 metų. Tapimas arkivyskupu emeritu niekaip nepakeitė A. J. Bačkio kaip kardinolo statuso.

1961 metais Vašingtone gimęs G.Grušas devintajame dešimtmetyje buvo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys, baigė matematiką ir informatiką Kalifornijos universitete Los Andžele, dirbo IBM korporacijoje. Dvasines studijas pradėjo Pranciškonų universitete Ohajuje, vėliau mokėsi Romoje, įgijo bažnytinės teisės daktaro laipsnį.

Jis buvo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriumi, kariuomenės ordinaru, nuo 2002 metų eina Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas.

Nuotraukų albumas čia >>>

BNS, Bernardinai.lt inf.