Ar Šventąjį Raštą tikrai parašė Dievas? Į klausimą atsako Vytauto Didžiojo universiteto studentų kapelionas kun. Algis Akelaitis.

Paruošė Naujosios evangelizacijos tarnyba