Ar Šventasis Raštas yra Dievo žodis?

Į klausimą atsako Vytauto Didžiojo universiteto studentų kapelionas kun. Algis Akelaitis.

Paruošė Naujosios evangelizacijos tarnyba.