Ar Šventasis Raštas yra Tiesa, jei ne viskas, kas jame parašyta, yra teisinga?

Į klausimą atsako Vytauto Didžiojo universiteto studentų kapelionas kun. Algis Akelaitis.

Paruošė Naujosios evangelizacijos tarnyba.