64-ojo Europos studentų sąjungos (European Students’ Union – ESU) Valdybos posėdžio metu slovėnas Rokas Primožičas (Rok Primozic) tapo naujuoju organizacijos pirmininku. Vengrijos sostinėje Budapešte vykusiame studentų atstovų susirinkime taip pat išrinkti du vicepirmininkai ir septyni Vykdomojo komiteto nariai. Tarp jų ir lietuvis, Europos humanitarinio universiteto (EHU) studentas Maksimas Milto.

Naujasis ESU pirmininkas: aukštasis mokslas lieka absoliučiu prioritetu

Liublianos universiteto Slovėnijoje absolventas, išrinktasis ESU pirmininkas Rokas Primožičas mano, kad artėjantys metai bus sudėtingi, bet įdomūs. „Didžiojoje dalyje Europos valstybių studentų padėtis negerėja, atvirkščiai, situacija krypsta į blogąją pusę. Jau virš 30 metų ESU nuosekliai atstovauja studentų gerovę ir tiki, jog aukštasis mokslas turi būti suvokiamas kaip viešoji atsakomybė – tai yra vienintelis kelias pažangesnės visuomenės link”, – teigė 13,5 mln. studentų atstovaujančios išrinktasis ESU pirmininkas.

Europos studentų atstovų gretuose ir lietuvis

Buvęs EHU Studentų atstovybės prezidentas, nuo 2012 m. einantis Lietuvos studentų sąjungos viceprezidento tarptautiniam atstovavimui pareigas Maksimas Milto taip pat išrinktas į svarbiausią ESU valdymo organą.“Mūsų pagrindinis tikslas yra užtikrinti Europos studentijos interesų atstovavimą Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu, kai bus priimti esminiai Europos aukštojo mokslui sprendimai dėl naujos Europos Komisijos programos „ERASMUS visiems” bei viso aukštojo mokslo finansavimo. Mano asmeniniai tikslai yra kova su diskiminacija aukštajame moksle – vienas iš ilgalaikių Lietuvos studentų sąjungos prioritetų ir intensyvus darbas stiprinant Rytų partnerystės šalių nepriklausomą studentišką judėjimą“, – sakė naujasis Vykdomojo komiteto narys.

Šiuo metu ESU pirmininkės pareigas eina buvusi Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentė Karina Ufert. Liepos 1 d., prasidedant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai baigsis buvusios pirmininkės kadencija ir veiklą pradės naujoji vadovybė.

2013 m. rugsėjo 20-22 d. Lietuvos studentų sąjunga organizuoja Kaune vieną iš tradicinių Europos studentų sąjungos susitikimų, 26-ąjį Europos studentų konventą. ESU įkurta 1982 m., šiuo metu organizacija vienija 47 nacionalinės studentų sąjungas iš 39 šalių ir atstovauja 13,5 mln. studentų Europoje. Lietuvos studentų sąjunga tapo ESU nare 1998 m. ir organizavo 38-ąjį ir 53-ąjį ESU Valdybos posėdžius Vilniuje.