Kas sudaro Šventąjį Raštą? Į klausimą atsako Vytauto Didžiojo universiteto studentų kapelionas kun. Algis Akelaitis.

Paruošė Naujosios evangelizacijos tarnyba.