Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje jau daug metų suaugusieji rengiami Krišktui ir kitiems sakramentams pagal Visuotinėje Bažnyčioje priimtą Suaugusiųjų įkrikščioninimo programą. Tikėjimo metų proga įkurtame interneto puslapyje www.tikejimometai.lt publikuojami 2012–2013 m. m. pirmųjų katechezių įrašai bei 2011–2012 m. katechezių įrašai (žr. giliau »), kurias siūlome ir „Bernardinai.lt“skaitytojams

Įžanginė tema – ŽMOGAUS ISTORIJA – DIEVO IEŠKOJIMO ISTORIJA.
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Artūras Lukaševičius 2012-09-25 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Alvydas Rakauskas, parengė Dalius Ramanauskas.