Paskirtojo Panevėžio vyskupijos vyskupo Liongino Virbalo S.J iškilminga konsekracija numatoma rugpjūčio 10 d. (šeštadienis) 12.00 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje, pranešama vyskupijos internetiniame puslapyje.

Birželio 6 d. Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė Panevėžio Vyskupo Jono Kaunecko atsistatydinimą iš minėtos vyskupijos Ordinaro pareigų ir naujuoju Panevėžio Vyskupu Ordinaru paskyrė Tėvą Lionginą Virbalą SJ, lig šiol vykdžiusiam Popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje rektoriaus pareigas.