Kauno apylinkės teismo teisėjas Aurelijus Rauckis nutraukė prokuratūros ir policijos inicijuotą bylą, iškeltą Evelinai Paltanavičiūtei-Matjošaitienei, prieš kurią per Garliavos šturmą praėjusių metų gegužės 17-ąją neteisėtai smurtavo policija. Veidus po juodomis kaukėmis slėpę nežinomo spec. padalinio smogikai su klūpančia ir besimeldžiančia moterimi elgėsi itin brutaliai, skausmingu ir sveikatai pavojingu būdu išvilkdami iš kiemo. Lietuvos Respublikos Konstitucijos kūrėjai K.Motieka, Z.Šličytė, N.Rasimas, kiti žymūs teisės žinovai bei žmogaus teisių atstovai yra pareiškę, kad tokiais savo veiksmais 2012 m. gegužės 17 d. Garliavoje policija ir kitos valstybės institucijos įvykdė konstitucinį perversmą ir labai grubiai pažeidė piliečių teises.  

Norėdama palaužti ir pasityčioti, policija buvo inicijavusi E. Paltanavičiūtei-Matjošaitienei bei kitiems Klonio gatvės stebėtojams baudžiamąją bylą už neva pasipriešinimą teismo nutartį vykdžiusiems pareigūnams, bet neradę įrodymų perkvalifikavo į administracinę bylą apkaltinę nevykdžius teisėtų pareigūnų reikalavimų (ATPK 187 str. 2 d.).

Kauno apylinkės teismas, išnagrinėjęs policijos surinktą medžiagą prieš E.Paltanavičiūtę-Matjošaitienę, savo nutartyje konstatavo, kad „nėra objektyvių, tiesioginių, nenuginčijamų įrodymų“, jog administracinės teisės pažeidimas buvo padarytas. Teismas taip pat pripažino, jog policininkai prieš ją taikė jėgą be būtino pagrindo, nesilaikydami Policijos veiklos įstatyme ir tarnybinėse instrukcijos įtvirtintos nuostatos: jeigu žmogus nesipriešina, policijos pareigūnai neturi teisės prieš jį naudoti fizinio smurto.

Pilietiniam portalui Tiesos.lt E. Paltanavičiūtė-Matjošaitienė taip komentavo teismo sprendimą: „Keturiolika mėnesių visiems sakiau, kad nepadariau jokios veikos, už kurią mane būtų galima teisti ar bausti. Pagaliau teisingumas įrodė, kad gali būti ir atmerktomis akimis –įsigilinęs į visus procesus priėmė nutarimą, kuris atitinka teisės ir teisingumo principus. Esu dėkinga teisėjui Aurelijui Rauckiui, kuris išdrįso parodyti, jog teisingumas ir teisė gali būti tapačios, jos yra viena šalia kitos.“

Tuo tarpu Seimo „Drąsos kelio“ frakcija kreipėsi į vidaus reikalų ministrą Dailį Barakauską, reikalaudama skubiai pateikti Prezidentei siūlymą dėl Generalinio komisaro atstatydinimo.

Būtinybe pakeisti dabartinę policijos vadovybę „Drąsos kelio“ frakcija grindžia dabartinės policijos vadovybės bandymais Lietuvą paversti policine valstybe, jos demonstruojamą dvigubų standartų taikymą atskiriems piliečiams, grubiais Konstitucijos bei įstatymų pažeidimais.

Seimo nariai atkreiptia ministro dėmesį, kad Policijos generalinio komisaro pavaduotojas R. Požėla E.Paltanavičiūtės-Matjošaitienės teismo metu neigė neteisėtą policijos smurtą Garliavoje, akivaizdžiai užfiksuotą filmavimo kameromis, tarp jų ir gulinčio beginklio vyro daužymą šautuvo buože į tarpkojį. 

Seimo „Drąsos kelio“ frakcija taip pat įsitikinusi, kadpolicija neadekvačiai veikė ir homoseksualų parado metu, kai grubiausiu būdu parvertė žemėn Seimo narį, buvusį politinį kalinį Petrą Gražulį, pažeisdama LR Konstituciją, Policijos veiklos įstatymą. 

Seimo narių nuomone, tokia neteisėta policininkų savivalė yra skatinama dabartinės policijos vadovybės, nes būtent jų nurodymu pirmą kartą prieš metus policija panaudojo neteisėtą jėgą prieš neliečiamybės statusą turinčią teisėją Neringą Venckienę ir beginklius piliečius Garliavoje, taip pirmą kartą grubiai ir viešai pažeisdama Konstituciją, Policijos veiklos, Teismų bei kitus įstatymus.

Seimo nariai atkreipia ministro ir visuomenės dėmesį, kad vėliau vykusiose kitose bylose policija jau visai kitaip elgėsi su galimai prasižengusiais teisėjais, jų atžvilgiu preciziškai laikydamasi jų neliečiamumo principo net tokiuose smulkmenose, kaip girtumo nustatymas.

Anot "Drąsos kelio" frakcijos, nesulaukę tinkamo politinio įvertinimo dėl grubaus Konstitucijos laužymo Garliavoje, policijos vadovai pasijuto visagaliai ir toliau taiko tik policinei valstybei deramus dvigubus standartus, neadekvačią ir neteisėtą jėgą prieš Konstitucijos garantuojamą neliečiamybę turinčius piliečius. 


„Drąsos kelio“ frakcija pastebi, kad dvigubus standartus policija taikė ir homoseksualų parado metu sulaikytam užsieniečiui, atkišusiam nuogą užpakalį ir genitalijas Katedros šventoriuje besimeldžiantiems kunigams, disidentams ir kitiems piliečiams. Šiam Lietuvos piliečių ir visos valstybės orumą paniekinusiam kitos šalies atstovui, kuris nuo teisingumo bandė slėptis Katedroje, nebuvo dedami antrankiai, jis nebuvo griaunamas, velkamas žeme, kaip P. Gražulis ar Garliavos smurto liudytojai, ir atsipirko juokingai menka 300 Lt bauda.

 Tiesos.lt ir Bernardinai.lt