EPA nuotrauka

Šiandien į Lietuvą trijų dienų vizitui atvyksta Tibeto dvasinis lyderis, vienas ryškiausių pasaulio autoritetų Dalai Lama XIV. Tai bus jau trečiasis ilgamečio Tibeto politinio vadovo, Nobelio taikos premijos laureato vizitas Lietuvoje. Dalai Lama XIV buvo vienas pirmųjų užsienio šalių vadovų, 1990 metų balandį telegrama pasveikinęs Lietuvą atkūrus Nepriklausomybę.

1991-aisiais, praėjus pusantrų metų po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ir vos pusmečiui po kruvinųjų Sausio 13-osios dienos įvykių, Dalai Lama XIV atvyko į Lietuvą drauge su mumis pasidžiaugti taikiu būdu iškovota laisve. Tai buvo vienas pirmųjų oficialių užsienio šalies vadovų vizitas Lietuvoje.

Tuo metu pasaulis mažai težinojo apie pusšimtį metų tautų kalėjime kankintą Lietuvą, o mes pro storą geležinę okupantų sieną negirdėjome Tibeto dejonių, nežinojome tiesos apie baigiamą sunaikinti tibetiečių tautą, religiją ir kultūrą.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas taikiu būdu Dalai Lamai ir visai okupuotai Tibeto tautai buvo lyg ženklas, kad jų pačių pasirinktas nesmurtinis kovos būdas prieš komunistinį Kinijos režimą veda teisinga linkme, ir netrukus tibetiečių tauta taip pat taps laisva...

Deja, Tibeto okupacija, tibetiečių tautos, religijos ir kultūros naikinimas tebesitęsia ir šiandien...

Susitikimuose su Lietuvos žmonėmis Dalai Lamos išsakytos mintys buvo padrąsinimo ir vilties žodžiai mums, tik ką susigrąžinusiems laisvę ir Tibeto tautai, kuri ir tais 1991 m. ir dabar, 2013-aisiais, vis dar yra praradusi laisvo apsisprendimo teisę.

Anuomet Lietuvos žmonėms Dalai Lama kalbėjo: „Aš sužavėtas tvirtu lietuvių liaudies, kuri penkiasdešimt metų kovojo už savo laisvę ir nepriklausomybę, pasiryžimu. Jūsų pastangos leido atkreipti viso pasaulio dėmesį į visų tautų apsisprendimo teisę. Didžiulį įspūdį man padarė nesmurtinės kovos, kurią jūs pasirinkote, kelias. Ir aš tvirtai tikiu nesmurtine kova moraliniais ir praktiniais sumetimais. Smurto panaudojimas prieš stiprią valstybę tolygus savižudybei. Vienintelė viltis išlikti tokioms šalims kaip mūsų – tai nesmurtinė kova besiremianti įstatymais, tiesa, ryžtingumu. Jūsų vaidmuo, kaip įkvepianti jėga, nesibaigs jums iškovojus laisvę

Aš visada tikėjau, jog smurtas turi būti sunaikintas, kad pasaulyje turi viešpatauti stabilumas ir amžina taika. Aš tikiu, jog Lietuva supranta, kaip svarbu bendradarbiauti su kitų šalių vyriausybėmis, kad ateityje būtų politinio ir ekonominio saugumo garantija ir laisvai veikti pagal savus moralinius principus ir neišsižadėti jų dėl trumpalaikių savanaudiškų tikslų. Likdami ištikimi teisingiems principams, kurie jums labai pravertė praeityje, remdami tiesą, laisvę ir demokratiją jūs parodėte neužmirštamą pavyzdį kitiems.

Aš labai laimingas dar ir todėl, kad jūsų pergalė, iškovota per teisumą, kantrumą, pasiaukojimą ir visų pirma – aukštos dvasinės kultūros dėka. Laimėjo tie principai, kuriais tikiu ir aš. Visas pasaulis džiaugiasi kartu su jumis.“

Kviečiame pasižiūrėti dokumentinius kadrus iš 1991 metais vykusio Jo Šventenybės Dalai Lamos XIV vizito Lietuvoje. Reportažo autorius ir režisierius Aleksandras Jegorovas.