Teisingumo ministerija informavo, kad  Stambulo konvencija dėl diskriminacijos biologinės lyties, socialinės lyties, lytinės orientacijos, lyties tapatybės atžvilgiu artimiausiu metu ratifikuoti Seimui nebus teikiama.

Ekspertų teigimu, šią konvenciją priėmusi valstybė įteisina transseksualizmą, t.y. lyties keitimo operacijas. 

"Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasiūlė 2014 m. sudaryti darbo grupę prie Vyriausybės konvencijos ratifikavimo galimybių analizei atlikti ir pasiūlė į šią grupę kviesti ne tik valstybinių institucijų, bet ir nevyriausybinių organizacijų, pilietinės visuomenės atstovus. Taigi artimiausiu metu Lietuvos Respublikos pasirengimą tapti konvencijos nare koordinuojanti šakinė ministerija (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) neplanuoja rengti teisės aktų, reikalingų tam, kad Vyriausybė pasiūlytų, o Prezidentas pateiktų Seimui ratifikuoti šią konvenciją, projektų", - rašo teisingumo viceministras Paulius Griciūnas savo spalio 10 dienos atsakyme Lietuvos žmogaus teisių asociacijai.

Primename, kad šių metų birželio 7 dieną užsienio raikalų ministras Linas Linkevičius pasirašė šią konvenciją, bet ji įsigalios tik tuomet, kai ją ratifikuos Seimas. Pagal LR tarptautinių sutarčių įstatymą Seimui ratifikuoti tarptautines sutartis teikia Prezidentas savo iniciatyva arba pasiūlius Vyriausybei.

Birželio 16 d. reaguodami į Vyriausybės pritarimą Stambulo konvencijai, aktyvios Lietuvos šeimos Vilniaus Gedimino aikštėje buvo surengusios pilietinę akciją „Apginkime šeimą – išsaugokime Lietuvą“. Renginyje dalyvavo apie pusė tūkstančio žmonių, jį vedė aktoriai Dalia Michelevičiūtė ir Giedrius Arbačiauskas.

„Be Lietuvos žmonių pritarimo Vyriausybė pasirašė Stambulo konvenciją. Jei Seimas ratifikuos, būsime priversti nediskriminuoti dėl „socialinės lyties“. Australijos žmogaus teisių komitetas rašo, kad be vyro ir moters yra dar 23 socialinės lytys. Galbūt mūsų „atsilikusioje“ šalyje „socialinių lyčių“ bus kokiu tuzinu mažiau, tačiau priėmus konvenciją aš turėsiu teisę pasivadinti moterimi, o pasų skyrius turės pakeisti mano dokumentus. Tokia tvarka jau galioja Vokietijoje. Jei kas iš jūsų nesutiksite manęs vadinti moterimi, aš galėsiu jus patraukti teisinėn atsakomybėn už lyties tapatybės diskriminaciją. Taip pat vaikų darželiuose ir mokyklose bus diegiamos programos, kurios „griaus stereotipinius lyčių vaidmenis“. Tai reiškia berniukų resocializavimą moteriškumo kryptimi: moteriško stiliaus apsirengimo skatinimą, vos ne privalomą žaidimą su lėlėmis, ir pan., o taip pat ir homoseksualių santykių propagandą“, – renginyje kalbėjo psichoterapeutas G.Vaitoška.