Lapkričio 4 dienos popietę į tarp Tauragės ir Dauglaukio gyvenvietės esančias vadinamąsias Tauragės Pajūrio kapines, tebesitęsiant Vėlinių oktavai, rinkosi tikintieji ne tik maldai už savo mirusiuosius, bet ir į naujai atstatytos Nukryžiuotojo Jėzaus vardo koplyčios pašventinimo iškilmes. Tauragės Pajūrio parapija buvo įkurta XVII a. ir gyvavo iki XIX a. Vėliau, XX amžiuje, pokario metais bažnyčia čia buvo sunaikinta. Dauglaukyje, kuris yra netoli minimų kapinių, stovi neseniai baigta pasatyti mūrinė bažnyčia, o nuo šiol tikintieji galės maldai rinktis ir naujai atstatytoje, Telšių vyskupo J. Borutos SJ pašventintoje kapinių koplyčioje. Pašventinimo iškilmėje dalyvavo ir kartu su Telšių vyskupu šv. Mišias koncelebravo Tauragės dekanato dekanas ir šios koplyčios atstatytojas kan. Alvydas Bridikis, Telšių vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis ir Tauragės Švč. Trejybės parapijos vikaras kun. Karolis Petravičius.

Šv. Mišių metu pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Ganytojas susirinkusiesiems priminė šios parapijos istoriją, dėkojo visiems prie koplyčios atstatymo prisidėjusiems ir pasidžiaugė, kad šios bendruomenės žmonės bei atvykstantieji lankyti savio artimųjų kapų nuo šiol turės maldos ir susirinkimo vietą ne tik per Vėlines, bet ir gegužės bei birželio mėnesiais, kai galės susirinkti giedoti Gegužinių ir Birželinių pamaldų.

Į iškilmes susirinko per šimtas tikinčiųjų. Koplyčios pašventinimo iškilmėje dalyvavo ir Tauragės rajono meras Pranas Petrošius bei koplyčios atstatymą finansavęs, daug pastangų įdėjęs Stasys Augaitis.