Lapkričio 26-ąją Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas balsavo už E. Estrelos pateiktą liūdnai pagarsėjusią rezoliuciją „Seksualinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės“, kuri spalį komitetui buvo grąžinta, skelbia FAFCE.

Už balsavo 19, prieš – 14. Nors tekstas buvo kiek modifikuotas, tačiau jis ir toliau išlieka kritiškas tėvų, kaip pirmųjų savo vaikų ugdytojų, vaidmens atžvilgiu. Ši rezoliucija propaguoja lytinį švietimą, inspiruotą radikalios programos, į kurią įeina, pavyzdžiui, „masturbacija ankstyvoje vaikystėje“.

Kitas žingsnis turėtų būti balsavimas už Estrelos rezoliuciją Europos Parlamento plenariniame posėdyje, o rezoliucija jau yra įtraukta į jo preliminarią darbotvarkę. Balsavimas EP galėtų vykti gruodžio 10 d.

Balsavimas atskleidė, kad šia tema nėra bendro sutarimo tarp EP narių. Rezoliucija išlieka labai kritikuotina ir sudaranti įspūdį, jog Europoje ne motinos ir tėvai rūpinasi savo vaikų lytiniu ugdymu. Ideologija, kuri inspiravo šią rezoliuciją, yra ne kas kita kaip radikali lobistų grupių darbotvarkė, tokių kaip Tarptautinė planuotos tėvystės federacija (TPTF), kurios vadovas Europoje viešai pareiškė, jog prisidėjo prie šios rezoliucijos rengimo. TPTF bendradarbiauja su Pasauline sveikatos organizacija, kuri ir išleido lytinio švietimo gaires, tapusias vieninteliu Estrelos rezoliucijos šaltiniu.

Nuo 2010 m. pateikdama šias gaires PSO teigia, kad „ekspertai nurodo, jog lytinis švietimas turi prasidėti nuo gimimo“. „Masturbacija ankstyvoje vaikystėje“ yra viena rekomendacijų.

Žinant didžiulę TPTF ir PSO įtaką Estrelos rezoliucijai kyla abejonių dėl demokratiškų procedūrų ir pagarbos EU piliečių interesams. Artėjant rinkimams tėvai, motinos bei kiti ugdytojai stebi, kaip demokratiškai išrinkti EP nariai gina skaidrumą, subsidiarumą ir vaikų teisę būti apsaugotiems.

Lietuvos šeimos centras: „kuo skubiau rašykime savo parlamentarams“

Lietuvos šeimos centras kreipiasi į visuomenę, ragindamas „KUO SKUBIAU rašyti mūsų Europos parlamentarams ir raginti nebalsuoti už šį dokumentą. Laiko turime nedaug.“

„Sutinkame, kad svarbu tinkamu metu ir tinkamais žodžiais kalbėti vaikams apie seksualumą. Tačiau nerimą kelią minėtoje rezoliucijoje pateiktos gairės ką  priklausomai nuo amžiaus vaikas turėtų žinoti apie savo seksualumą ir kas yra skatinama“ – teigia Lietuvos šeimos centro atstovai. 

„Dokumente esančioje matricoje (nuo 38 psl.) siūloma informuoti 0-4 metų vaikus „kokį džiaugsmą ir malonumą suteikia savo kūno lietimas, masturbacija ankstyvoje vaikystėje“. Mūsų supratimu, šiame projekte siūloma 0 – 4 metų amžiaus vaikus skatinti masturbuotis. Kur mus veda tokie ir panašūs projektai?“ – klausia LŠC.

Minėta rezoliucija buvo sugrąžinta toliau tobulinti komitete. Deja, už šį projektą balsavo V. Blinkevičiūtė, J.V. Paleckis ir L. Donskis. Kiti susilaikė arba balsavo prieš. Susimąstykime, ko mums ir mūsų vaikams linki išrinktieji parlamentarai?

Deja, lapkričio 27 d.  Editos Estrelos rezoliucija dėl „Lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių“ komitete vėl buvo patvirtinta net pažeidžiant Europos Parlamento procedūras. Tai  reiškia, jog gruodžio 10 d. dėl rezoliucijos jau bus balsuojama plenarinėje sesijoje. 

Europos parlamentarų kontaktai:
Juozas Imbrasas: juozas.imbrasas@europarl.europa.eu
Vytautas Landsbergis: vytautas.landsbergis@europarl.europa.eu
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė: radvile.morkunaite-mikuleniene@europarl.europa.eu
Rolandas Paksas: rolandas.paksas@europarl.europa.eu
Justas Vincas Paleckis: justas.paleckis@europarl.europa.eu
Algirdas Saudargas: algirdas.saudargas@europarl.europa.eu
Laima Liucija Andrikienė: laimaliucija.andrikiene@europarl.europa.eu
Zigmantas Balčytis: zigmantas.balcytis@europarl.europa.eu
Vilija Blinkevičiūtė: vilija.blinkeviciute@europarl.europa.eu
Leonidas Donskis: leonidas.donskis@europarl.europa.eu

Lietuviškai detaliau:
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-11-26-es-vaikams-seksualinio-pasitenkinimo-pamokos/110686

Apie vakarykštį balsavimą:
http://www.europeandignitywatch.org/day-to-day/detail/article/update-estrela-report-adopted-in-committee-back-on-the-plenary-agenda-for-december-10.html

Su projekto gairėmis lietuvių kalba galite susipažinti:  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-10-22- europarlamentas-atmete-dokumenta-apie-lytine-ir-reprodukcina-sveikata-bei-teises/109085 .
Angliška dokumento versija: WHO_BZgA_Standards (1)

Pagal FAFCE ir Lietuvos šeimos centro inf.