Vidas Simanavičius „Iššūkis Nefertitei“

Gruodžio 4 d. (trečiadienį) 17 val. LDS Šv. Jono gatvės galerijoje (Šv.Jono g. 11, Vilnius) atidaroma jaunųjų skulptorių bronzos liedinimo simpoziumo paroda „Gurgutis – 2013“.

Jau keletą metų Galerija kviečia įbronzos liedinimo simpoziumus dalyvauti jaunus skulptorius iki 35 metų amžiaus. Visų ketverių metų simpoziumų tema „GURGUTIS“ leidžia jauniems skulptoriams prisistatyti laisvai, neįspraustiems į konkrečius teminius reikalavimus. Vis dėlto reikalavimai yra. Darbai turi būti: įdomūs, profesionaliai įvykdyti bronzoje, aukšto meninio lygio, atskleidžiantys autorių kūrybinį potencialą. Ne paslaptis, kad jauni dailininkai labai aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose užsienyje. Ten lengviau negu Lietuvoje susiranda erdvę kūrybai demonstruoti. Tad šiuo projektų norime ateinančiai jaunai menininkų kartai sudaryti kuo lengvesnes sąlygas prisistatyti čia – Lietuvoje. Be to norime, kad jaunimas neaplenktų pakankamai sudėtingos ir daug darbo, profesionalumo bei pastangų reikalaujančios medžiagos – bronzos.

2013 metų konkurso metu atrinkti šeši skulptorių darbai. Parodoje matysime skulptorių Kęstučio Dovydaičio, Vido Simanavičiaus, Mariaus Skudžinsko, Mindaugo Jurėno, Mindaugo Jakučionio, Tomo Vosyliaus darbus. Šalia 2013 metais simpoziume nuliedintų darbų autoriai eksponuoja dar po kelis pastaraisiais metais sukurtus mažosios plastikos darbus.

Galerija planuoja ir ateityje tęsti jaunųjų skulptorių simpoziumus.

Projekto kuratorė – Regina Šimulynienė.