Tikriausiai esame girdėję pasakymų, kad sekti Jėzumi yra per daug sunku. Šiandienos Evangelija nori parodyti, kad vis dėlto tai įmanoma, ir tai paliudija Jėzaus giminaitis Jonas Krikštytojas.

Jėzus ir Jonas išoriškai visiškai nepanašūs, skirtingai žmonių vertinami, abu išties buvo vienos širdies. Nešė vieną žinią, skelbė tą pačią Karalystę, abu atidavė gyvybę už savos žinios skelbimą.

Tačiau juos skiria vienas esminis dalykas. Koks jis?

Homilijos autorius – jėzuitas kunigas, tarnaujantis Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje ir Vilniaus akademinės sielovados centre.

Bernardinai.TV