Penktadienį Konstituciniam Teismui paskelbus, kad Lietuvoje negali būti tokių Konstitucijos pataisų, kuriomis būtų paneigti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai, Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Valdas Benkunskas, deleguotas į ją konservatorių, teigia, kad referendumo organizavimą reikia kuo greičiau stabdyti.

„Didelė dalis komisijos sako, kad turime sustoti su tais tikrinimais, stabdyti visus darbus, nes registruota referendumo iniciatyva yra antikonstitucinė. Iš tų grąžintų parašų yra klausimų, ar visi pasirašę iš tiesų pasirašė patys. Reikės vėl samdyti rašto ekspertus. Vėl papildomos išlaidos. Tai klausimas, ar reikia leisti mokesčių mokėtojų pinigus dėl reikalo, kuris iš esmės yra pasmerktas?“ – klausė V.Benkunskas.

V.Benkunskas, kuris yra ir Manto Adomėno, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Vilniaus sueigos pirmininko, pavaduotojas, sakosi kitą savaitę VRK posėdyje siūlys svarstyti, ar ne laikas stabdyti „antikonstitucinę referendumo iniciatyvą“.

Šeštadienį konservatorių lyderiai Andrius Kubilius ir Vytautas Landsbergis partijos tarybos posėdyje sveikino Konstitucinio Teismo sprendimą ir referendumo inciatyvą dėl žemės pardavimo užsieniečiams draudimo vadino antikonstitucine.

„Po vakarykščio KT išaiškinimo turime aiškiai pasakyti, kad referendumui pateikiama Konstitucijos pataisa dėl žemės nepardavimo ES piliečiams referendume gali būti svarstoma tik kartu su kita Konstitucijos pataisa, kurioje būtų pasakyta, kad mes išstojame iš ES. Tai, kad žmonės nusivylė šios valdžios neveiklumu tvarkant žemės reikalus ir suklaidinti populistų bei stambiųjų žemvaldžių ėmėsi tokios iniciatyvos organizuoti tokį nevykusį referendumą, yra visų pirma šiandieninės valdžios neveiklumo pasekmė", sakė konservatorių lyderis Andrius Kubilius.

„Galų gale referendumo klasta yra įvardinta, Konstitucinis Teismas pasakė tai, ką mes bandėme sakyti ir anksčiau, o referendumo šalininkai bandydavo išsisukinėti: kad čia ne taip, ne prieš Europos Sąjungą. Einame į riziką visuotinio populistinio referendumo, kuris atvertų dar priedo duris neribotiems lengvai skelbiamiems referendumams", sakė buvęs konservatorių pirmininkas Vytautas Landsbergis.

KT: Konstitucijos pataisos negali paneigti akto prie Konstitucijos 

Penktadienį Konstitucinis Teismas paskelbė, kad Lietuvoje negali būti tokių Konstitucijos pataisų, kuriomis būtų paneigti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai:  „Minėta, kad Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija reiškia inter alia Lietuvos Respublikos narystę Europos Sąjungoje bei būtinumą vykdyti atitinkamus su šia naryste susijusius tarptautinius įsipareigojimus; minėta ir tai, kad Konstitucijos pataisomis negali būti pažeista Konstitucijos nuostatų, jose įtvirtintų vertybių darna. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad pagal Konstituciją, referendumu nepanaikinus minėtų konstitucinių Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje pagrindų, įtvirtintų Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 1, 2 straipsniuose, negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai.“

Intelektualai: Konstitucija dėl žemės pardavimo pakeista neteisėtai

Prieš pusantro mėnesio, 2013 gruodžio 2 dieną, intelektualų sambūris „Patirtis" kreipėsi į Seimo pirmininkę Loretą Graužinienę, klausdami, ar teisėtai 2003 m. Seimas priėmė LR Konstitucijos pataisymą, kuriuo suteikta galimybė parduoti žemę užsieniečiams:

Lietuvoje šiuo metu įsisiūbavus prieštaringoms ir tautą skaldančioms nuomonėms dėl žemės pardavimo užsieniečiams, iškyla būtinybė grįžti prie galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir patikrinti jos 47 straipsnio pakeitimo 2003 metais teisėtumą: LRK 148 straipsnis: Įstatymo projektas dėl Konstitucijos keitimo laikomas Seimo priimtu, jeigu kiekvieno balsavimo metu už tai balsavo ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių.

Už LR Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimą 2003 m. kovo 20 dieną balsavo tik 90 LR Seimo narių, todėl pakeitimo projektas turėjo būti nepriimtas ir atidėtas 12 mėnesių, kaip kad nurodyta tame pat LR Konstitucijos 148 straipsnyje. Kadangi to nebuvo padaryta, pakeitimas yra neteisėtas ir dabar tebegalioja Lietuvos Respublikos Konstitucija, kurios 47 straipsniu draudžiamas Lietuvos žemės pardavimas užsieniečiams, paliekant išlygą tik Lietuvos akredituotoms užsienio valstybių ambasadoms.

Sambūrio „Patirtis“ nariai įsitikinę, kad ne mažiau kaip dviejų trečdalių reikalavimu LR Konstitucijoje išreikšta apsauga nuo lengvabūdiško jos keitimo, pasinaudojant proga, kai ne visi LR Seimo nariai yra arba ne visi iš 141 gali dalyvauti, balsuojant svarbiausiais konstituciniais klausimais. Tačiau ir interpretuojant kitaip, skaičiuojant tik nuo 137 tuo metu buvusių LR Seimo narių, net ir apvalinant trupmeną į didesniąją pusę, vis tiek ir geriausiu atveju LR Konstitucijai pakeisti pritrūko ne mažiau kaip dviejų keitimui pritariančių LR Seimo narių.

Sambūrį „Patirtis“ sudaro: pirmininkas – dr. Romas Pakalnis, gamtininkas, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas; nariai – menotyrininkas Romualdas Budrys, disidentas Petras Plumpa, medicinos m. dr. Jonas Stankus, prof. habil. dr. Antanas Svirskis, inžinieriai Vladas Palubinskas, Albinas Jasiūnas, Algirdas Stumbras, prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė, LMA narys, akademikas, prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, Tarptautinės teatro akademijos akademikas, aktorius Donatas Banionis, kun. Edmundas Paulionis, LMA narys emeritas Antanas Tyla, prof. habil. dr. Libertas Klimka, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, gamtininkas Selemonas Paltanavičius.

Parengta pagal Tiesos.lt